លាហើយម៉ាស៊ីនចំហេះក្នុង! BMW ឈប់​ផលិត​ម៉ាស៊ីន​សាំង និង​ម៉ាស៊ូត​នៅប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់

[បរទេស] ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត BMW បាន​បញ្ចប់​ការ​ផលិត​ម៉ាស៊ីន​ចំហេះ​ខាងក្នុងបន្ទាប់ពីរយៈពេល ៦០ ឆ្នាំ​នៅ​រោងចក្រ​របស់​ខ្លួន​ក្នុង​ទីក្រុង Munich ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់ ដែល​ជា​សញ្ញា​នៃ​ការ​បញ្ចប់​នៃ​យុគសម័យ​ដ៏​សំខាន់​មួយ។ ក្រុមហ៊ុន​ក៏​បាន​ប្រកាស​ពី​បំណង​របស់​ខ្លួន​ក្នុង​ការ​បំប្លែង​រោងចក្រ​ទៅ​ផលិត​រថយន្ត​អគ្គិសនី។ ដូច្នេះ រថយន្តសាំង និងម៉ាស៊ូតនាពេលអនាគតរបស់ក្រុមហ៊ុន BMW ដែលលក់ជាអន្តរជាតិនឹងមានម៉ាស៊ីនរបស់ពួកគេផលិតនៅរោងចក្រផ្សេងទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុនជុំវិញពិភពលោក។

ខណៈពេលដែលដៃគូប្រកួតប្រជែងជាច្រើនមានការតាំងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការប្តូរទៅប្រើរថយន្តអគ្គិសនីជាមួយនឹងគោលដៅនៃឆ្នាំ ២០៣០ ក្នុងនោះ ក្រុមហ៊ុន BMW នៅតែមានការសង្ស័យ ហើយមិនគិតថាវាជាគោលដៅដែលអាចសម្រេចបាននោះទេ។ ជាលទ្ធផល ក្រុមហ៊ុនអាល្លឺម៉ង់នឹងបន្តលក់រថយន្តម៉ាស៊ីនចំហេះខាងក្នុង និងម៉ូដែលរថយន្តអគ្គិសនីក្នុងពេលដំណាលគ្នានៅក្នុងទីផ្សារផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

គួរឲ្យដឹងថា រោងចក្រ Munich ក៏កំពុងផលិតរថយន្តអគ្គិសនី i4 តាំងពីឆ្នាំ ២០២១ នឹងក្លាយជាកន្លែងសម្រាប់រថយន្តអគ្គិសនីថ្មីដែលមានមូលដ្ឋានលើគ្រោងឆ្អឹង Neue Klasse platform ។ លើសពីនេះ BMW ​ក៏​បាន​បញ្ជាក់​ផង​ដែរ​ថា​ខ្លួន​នឹង​ចេញ​លក់​រថយន្ត​អគ្គិសនី Neue Klasse ចំនួន ៦ ម៉ូដែល​ក្នុង​អំឡុង​ឆ្នាំ ២០២៥-២០២៧។

ក្រៅពីរោងចក្រនៅទីក្រុង Munich ម៉ូដែលរថយន្តអគ្គិសនី BMW ជាច្រើនទៀតក៏ត្រូវបានផលិតនៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់ផងដែររួមមាន iX, i5, i7 iX1 និង iX2  ។ ក្រុមហ៊ុន​ក៏​មាន​គម្រោង​សាងសង់រោងចក្រ​ផលិតអាគុយដ៏​ធំ​មួយ​នៅ Strasskirchen ផងដែរ ៕

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម