វីដេអូបង្ហាញអំពីដំណើរការដំឡើងរថយន្តអគ្គិសនីដំបូងរបស់ Porsche

Porsche Taycan គឺ​ជា​រថយន្ត​អគ្គិសនី​ដំបូង​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ Porsche ដែល​​វា​បាន​បង្ហាញ​មុខ​ដំបូង​នៅ​ឆ្នាំ ២០១៥ ជា​ប្រភេទ Concept។ នៅ​ឆ្នាំ ២០១៩ ក្រុមហ៊ុន​បាន​ប្រកាស​រូបរាង​សម្រេច​របស់​រថយន្ត​ម៉ូដែល​នេះ និង​ប្រកាស​ពី​ការ​បញ្ចេញ​លក់​ជា​ផ្លូវ​ការ។

សង្វាក់​ផលិតកម្ម​​ផលិត​រថយន្ត​ Porsche Taycan បាន​ចាប់​ផ្ដើម​កាល​ពី​ខែ​មុន នៅ​ក្នុង​រោងចក្រ​ថ្មី​នៅ​តំបន់​ Zuffenhausen ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់។ រោងចក្រ​ថ្មី​នេះ​ចំណាយ​ពេល​សាង​សង់​ ៤ ឆ្នាំ ហើយ​ត្រូវ​បាន​គេ​ឲ្យ​ឈ្មោះ​ថា​ជា​រោងចក្រ​នា​ពេល​អនាគត ដោយ​សារ​វា​មិន​មាន​ផល​ប៉ះពាល់​ដល់​បរិស្ថាន​នោះ​ឡើយ។ ខាង​ក្រោម​ជា​វីដេអូ​បង្ហាញ​អំពី​ដំណើរ​ការ​ផលិត​រថយន្ត Taycan ៖

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម