សមាគមក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត ស្នើឱ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមពិចារណាកាត់បន្ថយពន្ធអាករ និងថ្លៃចុះបញ្ជីរថយន្តកូនកាត់

[វៀតណាម] សមាគមក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តវៀតណាម (VAMA) បានធ្វើការស្នើឱ្យកាត់បន្ថយពន្ធអាករ និងថ្លៃចុះបញ្ជីសម្រាប់រថយន្ត HEV និងPHEV (រថយន្តកូនកាត់រវាងសាំ និងអគ្គិសនី)។

យោងតាមអ្នកវិភាគ ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនរបស់វៀតណាមគឺអាចធ្វើទៅបានសម្រាប់តែការអភិវឌ្ឍន៍រថយន្តកូនកាត់រវាងសាំង និងអគ្គិសនី (កូនកាត់)។ ដោយរថយន្តទាំងនេះគឺជារថយន្តដែលអាចធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយដូចជារថយន្តសាំង ខណៈពេលដែលបង្កការបំពុលបរិស្ថានតិចតួចដោយសារការបំភាយឧស្ម័នតិច មិនទាមទារការវិនិយោគច្រើនលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្ថានីយ៍សាកថ្ម។

ដូច្នេះដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកប្រើប្រាស់ VAMA ស្នើឱ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាកាត់បន្ថយពន្ធអាករ និងថ្លៃចុះបញ្ជីសម្រាប់រថយន្តកូនកាត់ដូចជា HEV, PHEV (រថយន្តកូនកាត់រវាងសាំង និងអគ្គិសនី ដែលអាចគិតថ្លៃពីអគ្គិសនីខាងក្រៅសម្រាប់អាគុយ) សម្រាប់ការរៀបចំក្នុងការឈានទៅរកការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីសុទ្ធនាពេលអនាគត។

ពាណិជ្ជកម្ម

កាល​ពី​ដើម​ឆ្នាំ​នេះ រដ្ឋសភា​បាន​សម្រេច​កាត់​បន្ថយ​ពន្ធ​អាករ​លើ​រថយន្ត​អគ្គិសនី​ពី ១៥ ភាគរយ​មក ៣ ភាគរយ។ អត្រាពន្ធថ្មីអនុវត្តចាប់ពីខែមីនាឆ្នាំនេះ ក្នុងរយៈពេល ៥ឆ្នាំ ហើយចាប់ពីខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ អត្រាពន្ធអាករសម្រាប់រថយន្តអគ្គិសនីគឺ ១១%។ ទន្ទឹមនឹងនេះ រថយន្តកូនកាត់ដូចជា HEV, PHEV មិនមានសិទ្ធិទទួលបានគោលការណ៍អនុគ្រោះនេះទេ ដែលមានន័យថា រថយន្តទាំងនោះនៅតែត្រូវបង់ពន្ធ ១៥% និងថ្លៃចុះបញ្ជី ១០-១២% (អាស្រ័យលើតំបន់)។

លើសពីនេះ សមាគមនេះក៏បានស្នើឱ្យរដ្ឋាភិបាលអនុម័តឆាប់ៗនូវយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍នៃឧស្សាហកម្មរថយន្តរបស់វៀតណាមក្នុងស្ថានភាពថ្មី រួមទាំងគោលនយោបាយអនុគ្រោះសមស្របទៅនឹងលក្ខណៈនៃឧស្សាហកម្មផលិតរថយន្ត និងគាំទ្រវិស័យរថយន្ត។

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍នេះត្រូវបង្កើតដើម្បីទាក់ទាញ និងលើកទឹកចិត្តអាជីវកម្មដែលវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍ដោយផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ ដើម្បីធានាដល់ការប្តេជ្ញាចិត្តជាអន្តរជាតិ និងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់វៀតណាមក្នុងការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នដល់សូន្យត្រឹមឆ្នាំ ២០៥០៕

Sponsored