សុទ្ធតែជាអាយដល Admin នាំគ្នាទៅទិញឡានតូយ៉ូតាច្រើនម៉េស?

ត្រឹមតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្នុងខែតុលា យើងសង្កេតឃើញសុទ្ធតែជាអាយដលក្នុងចិត្តរបស់ប្រិយមិត្ត នាំគ្នាសម្រុកទិញឡានតូយ៉ូតាម្នាក់មួយៗម៉ង។ ចង់ដឹងអាយដលទាំងនោះមានអ្នកណាខ្លះ ទៅមើលឈ្មោះជាមួយរូបភាពខាងក្រោម៖

១. លោក ជា វណ្ណរឹទ្ធ ទិញ Rush ២០២០ អោយភរិយាសម្រាប់ថ្ងៃខួបកំណើត

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

២. Dj Nana ទិញ Innova ២០២០ ដែលបានបង្ហាញពីសមត្ថភាព និងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួន

៣. Smallworld Smallband ក្រុមតូច ទិញ Rush TRD ២០២០ នៅថ្ងៃទី ៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

តើប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរ?

 

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម