ស្របពេលដែលមានខ្យល់ពុលច្រើន និងករណីជម្ងឺរាតត្បាតផ្សេងៗ យានដ្ឋានជួសជុលរថយន្ត (ជប៉ុន)មួយ ទទួលពិនិត្យ និងផ្លុំសម្អាតតម្រងខ្យល់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឥតគិតថ្លៃ

ក្នុងស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន ករណីជម្ងឺរាតត្បាតផ្សេងៗ និងបញ្ហាជាតិពុលក្នុងខ្យល់ជាប្រធានបទសំខាន់មួយដែលប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង ហើយការរក្សាអនាម័យជាចំនុចស្នូលមួយដែលយើងគួរអនុវត្ថ ដើម្បីបញ្ជៀសខ្លួនអោយផុតពីបញ្ហាទំាងឡាយ។ ដើម្បីជាការរួមចំនែករក្សាអនាម័យ សម្រាប់ម្ចាស់រថយន្ត TOYOTA & LEXUS ទាំងអស់ គ្រាន់តែទំនាក់ទំនងមកកាន់ ០១៧ ២២២ ៣២១ នឹងទទួលបានការពិនិត្យប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពជាច្រើនចំនុច និងផ្លុំសម្អាតឥតគិតថ្លៃចំពោះតម្រងខ្យល់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ពីស្នាក់ការកណ្តាល តូយ៉ូតា (ទឹកថ្លា)។

លើសពីនេះ យានដ្ឋានខាងលើ ក៏លើកឡើងវិធីសាស្ត្រសុវត្ថិភាពមួយចំនួនសម្រាប់ការប្រើប្រាស់រថយន្តប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នក៖

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

១. សម្អាត ឬផ្លាស់ប្តូរតម្រងខ្យល់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ៖ តម្រងខ្យល់ គឺជាប្រព័ន្ធការពារសំខាន់បំផុតដែលការពាររថយន្តអោយជៀសផុតពី ខ្យល់កខ្វក់ ធូលីដី និងកំទេចកំទីផ្សេងៗ មិនអោយចូលក្នុងថយន្ត។ ដូចនេះដើម្បីសុវត្ថិភាពយើងគួរសម្អាត ឬប្តូរវារៀងរាល់ ២០,០០០គ.ម ម្តង។

២. លាងសម្អាតរថយន្តអោយបានញឹកញាប់ ជាពិសេសបន្ទាប់ពីការធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយ ព្រោះជាទូទៅយើងពុំអាចដឹងបានទេ ថារថយន្តលោកអ្នកត្រូវបានប៉ះពាល់និងអ្វីខ្លះពេលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវ (លាមកសត្វផ្សេងៗ) ដូចនេះយើងគួរលាងសម្អាតដើម្បីសុវត្ថិភាព ១០០%។

៣. វត្ថុចំាបាច់គួរមានក្នុងរថយន្ត៖ ម៉ាស់, ក្រដាស់ជូត និងទឹកលាងដៃសម្លាប់មេរោគជាដើម (Hand Sanitizer)

ចំនុចមួយចំនួនដែលបានលើកឡើងជាគន្លិះងាយៗដែលយើងអាចអនុវត្តបានដើម្បីជៀសផុត ពីបញ្ហាសុខភាពនានាដែលអាចកើតមានឡើង។ ដោយឡែក ពាក់ព័ន្ធនិងតម្រងខ្យល់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ប្រសិនបើលោកអ្នកពុំមានជំនាញច្បាស់លាល់ក្នុងការពិនិត្យ ក៏ដូចមានបំណងក្នុងការ លាងសម្អាត ឬផ្លាស់ប្តូរ លោកអ្នកអាចនាំយករថយន្តមកយានដ្ឋានតូយ៉ូតាដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ព្រោះនៅទីនោះមានអ្នកជំនាញច្បាស់លាស់ និងប្រើប្រាស់តែតម្រងសុទ្ធ ១០០% ដែលមានការធានាគុណភាពច្បាស់លាស់ពីរោងចក្រ តូយ៉ូតា ក្នុងការ ការពារសុខភាពលោកអ្នក។

Tel: ០១៧ ២២២ ៣២១ / ០១៧ ២២២ ៨៥៧
Facebook : https://www.facebook.com/toyotacambodiaaftersales
Website    : http://toyota.com.kh/en

អត្ថបទ៖ ក្រុមហ៊ុន

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម