ស្លាកលេខពិសេស ២ កំពុងដាក់ដេញថ្លៃ

នៅ​ពេល​នេះ​មាន​លេខ​ពិសេស​ចំនួន ២ ត្រូវ​បាន​ក្រសួង​សាធារណការ​ និង​ដឹក​ជញ្ជូន​​ដាក់​ធ្វើ​ការ​ដេញ​ថ្លៃ ដោយ​មួយ​មាន​តម្លៃ​ចាប់​ផ្ដើម​ពី ៣ លាន​រៀល និង​មួយ​ទៀត​មាន​តម្លៃ​ចាប់​ពី ១០០ លាន​រៀល។

ការ​ដេញ​ថ្លៃ​នឹង​ត្រូវ​បញ្ឈប់​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ១០ ខែ​មករា​​​នេះ ហើយ​​ដើម្បី​អាច​ដេញ​ថ្លៃ​បាន​គឺ​តម្រូវ​ឲ្យ​មាន​ទ្រព្យ​សកម្ម​ក្នុង​គណនី​ធនាគារ​ជា​ដៃ​គូ​របស់​ក្រសួង​​ចំនួន ២០ លាន​រៀល។ ការ​ដេញ​ថ្លៃ​មួយ​លើក​ៗ​គឺ​កើន​ឡើង ៥% នៃ​តម្លៃ​​មុន​​ធ្វើ​ការ​ដេញ​ថ្លៃ​។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ចង់​ដឹង​ច្បាស់​អំពី​នីតិវិធី​ទិញ​លេខ​ពិសេស ទស្សនា​វីដេអូ​ខាង​ក្រោម​នេះ ៖

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម