ឡានឆ្នាំ២០២០ ដែលនឹងក្លាយជាឡាន Classic នាពេលអនាគត

និយមន័យនៃអ្វីដែលធ្វើឲ្យរថយន្តមួយក្លាយជារថយន្ត Classic គឺមានលក្ខណៈខុសៗគ្នា។ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ក្លឹបរថយន្ត Classic Car Club of America មានបញ្ជីឈ្មោះរថយន្តដែលពួកគេចាត់ទុកជា រថយន្ត Classic ដោយរថយន្តទាំងនោះត្រូវបានផលិតនៅចន្លោះឆ្នាំ១៩១៥ និង ១៩៤៨។

នៅប្រទេសកាណាដា ពាក្យថារថយន្ត Classic ត្រូវបានអនុវត្តចំពោះរថយន្តដែលមានអាយុលើសពី ២៥ឆ្នាំ។ នៅចក្រភពអង់គ្លេស ភាគច្រើនជារថយន្តដែលមានអាយុកាលលើសពី ៤០ឆ្នាំ ឬរថយន្តដែលមានអាយុកាលច្រើនឆ្នាំ ហើយមានតម្លៃលើសពី ១៥ ០០០ផោន។

ដោយឡែក ខាងក្រោមនេះគឺជារថយន្តស៊េរីឆ្នាំ២០២០ ជាច្រើនម៉ូដែល ដែលគេគិតទុករួចជាមុនថា នឹងក្លាយជារថយន្តប្រភេទ Classic នាពេលអនាគត ដោយក្នុងនោះរួមមានដូចជា៖

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

១) Toyota Supra

២) Mazda MX-5

៣) Nissan GT-R

៤) Chevrolet Corvette C8 Stingray

៥) Bentley Flying Spur

៦) Ford Mustang Shelby GT500

៧) Mini Cooper SE

៨) Porsche 911 Carrera S

៩) Porsche Taycan

១០) Dodge Charger SRT Hellcat Widebody

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម