ឡានណាខ្លះ ម្ចាស់ដើមទិញហើយ និយមប្រើដល់ ១៥ឆ្នាំ ឬយូរជាងនេះ?

ស្របពេលដែលតម្លៃរថយន្តថ្មីកាន់តែកើនឡើង វាមិនមែនជារឿងចម្លែកទេ ដែលមនុស្សមួយចំនួនសុទ្ធចិត្តប្រើរថយន្តចាស់របស់ខ្លួន និងមិនព្រមដូរថ្មីនោះ។

យោងតាមគេហទំព័រ iSeeCars បានបង្ហាញឲ្យឃើញថា រថយន្តដែលម្ចាស់ដើមទិញហើយ និយមប្រើដល់យ៉ាងហោចណាស់ ១៥ឆ្នាំ សុទ្ធតែជារថយន្តជប៉ុន។

ជាក់ស្តែង រថយន្ត Toyota Highlander ត្រូវម្ចាស់ដើមទុកប្រើច្រើនជាងគេ រហូតដល់ទៅ ១៨,៣% តាមពីក្រោយដោយ Toyota Sienna ១៥,៥% , Toyota Tacoma ១៤,៥% , Toyota Tundra ១៤,២% និង Subaru Forester ១២,៨%៕

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

រថយន្តដែលម្ចាស់ដើមទុកប្រើដល់ ១៥ឆ្នាំ ឬលើសនេះ

ម៉ាករថយន្តដែលម្ចាស់ដើមទុកប្រើដល់ ១៥ឆ្នាំ ឬលើសនេះ

រថយន្តភីកអាប់ខ្នាតតូចដែលម្ចាស់ដើមទុកប្រើដល់ ១៥ឆ្នាំ ឬលើសនេះ

រថយន្ត SUV ដែលម្ចាស់ដើមទុកប្រើដល់ ១៥ឆ្នាំ ឬលើសនេះ

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម