ឡានអគ្គិសនីសុទ្ធរបស់ Tesla ម៉ូដែលនេះ ជា​អ្នកគ្រងដំណែងថ្មី ដែលលក់​ដាច់​បំផុត​របស់​ពិភពលោក​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០២៣

[ទីផ្សារបរទេស] រថយន្តអគ្គិសនីសុទ្ធ Tesla Model Y ​ជា​រថយន្ត​លក់​ដាច់​បំផុត​របស់​ពិភពលោក​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០២៣ ដោយ​មាន​ការ​លក់​កើន​ឡើង​ជាង ១,២ លាន​គ្រឿង​ពេញ​មួយ​ឆ្នាំ វ៉ាដាច់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Toyota ដែលជាម្ចាស់ដំណែងចាស់។

ក្នុងនោះ ពេញមួយឆ្នាំ ២០២៣ ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Tesla បានចែកចាយរថយន្តអគ្គិសនី Model Y ចំនួន ១ ២២៣ ០០០ គ្រឿងនៅទូទាំងពិភពលោក កើនឡើង ៦៤% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុន ដោយអតិថិជនភាគច្រើនគឺនៅអាមេរិកខាងជើង និងអឺរ៉ុប។ ទីផ្សារអាមេរិកខាងជើងលក់រថយន្តបានជាង ១០លានគ្រឿងក្នុងមួយឆ្នាំ ខណៈដែលចំណែកនៃការលក់នៅក្នុងទីផ្សារអឺរ៉ុបអាស្រ័យទៅលើការឧបត្ថម្ភធនរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗ។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

គួរឲ្យដឹងថា ការកើនឡើងរបស់ Tesla Model Y ដល់លេខ 1 បានទម្លាក់ជើងឯកមុនគឺ Toyota RAV4 ដែលលក់បាន ១ ០៧៥ ០០០ គ្រឿងកាលពីឆ្នាំមុន។ ទោះបីជាវាកើនឡើង ៥% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំក៏ដោយ នៅតែតាមពីក្រោយ Tesla Model Y ចំនួន ៤៨០ ០០០ គ្រឿងឯណ្ណោះ ។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម