ឡានអគ្គិសនី Porsche Taycan 4S ប្រភេទ Base Model តម្លៃធូរជាង ៤ម៉ឺនដុល្លារ

Porsche បានបន្ថែមកូនពៅនៃត្រកូលរថយន្តអគ្គិសនីដំបូងបង្អស់របស់ខ្លួន គឺ Taycan 4S ដែលជាប្រភេទ Base Model ស្ថិតក្រោម Taycan Turbo និង Taycan Turbo S។

រថយន្ត Porsche Taycan 4S មានកម្លាំងដល់ ៥២២សេះ ហើយមានតម្លៃចាប់ពី ១០៣ ៨០០ដុល្លារលើទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិក ខណៈ Taycan Turbo កម្លាំង ៦១៧សេះ និង Taycan Turbo S កម្លាំង ៧៥០សេះ មានតម្លៃចាប់ពី ១៥០ ០០០ដុល្លារឯណោះ។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

Taycan 4S បំពាក់កញ្ចក់អាគុយកម្លាំង ៧៩,២គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង ដែលអាចឲ្យវាបើកបានចម្ងាយ ៤០៥គីឡូម៉ែត្ររាល់ពេលសាកភ្លើងពេញម្តង។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកបន្ថែម Option “Performance Battery Plus” នោះអ្នកនឹងទទួលបានកញ្ចប់អាគុយកម្លាំង ៩៣,៤គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង ដែលអាចឲ្យវាបើកបានចម្ងាយដល់ ៤៦០គីឡូម៉ែត្រ។

រថយន្តនេះអាចសាកភ្លើងកម្លាំង ២២៥គីឡូវ៉ាត់សម្រាប់កញ្ចប់អាគុយធម្មតា និង ២៧០គីឡូវ៉ាត់សម្រាប់កញ្ចប់អាគុយ Performance Battery Plus។ Taycan 4S អាចរត់ស្ទុះពីកុងទ័រ ០ ដល់ ១០០គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង ប្រើពេលត្រឹម ៤,០វិនាទី ហើយមានល្បឿនអតិបរមាដល់ ២៥០គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង៕

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម