ឡានអាមេរិកទាំង ១០ម៉ូដែល មនុស្សភាគច្រើនមិនធ្លាប់ស្គាល់ និងសូម្បីតែឮឈ្មោះ

យើងដឹងហើយថា អាមេរិក គឺជាប្រទេសដែលផលិតរថយន្តធំបំផុតមួយនៅលើពិភពលោក។ ប៉ុន្តែនៅពីក្រោយក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអាមេរិកធំៗជាច្រើនបច្ចុប្បន្ននេះ មានក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអាមេរិកតូចៗជាច្រើនទៀត ដែលមិនទទួលបានជោគជ័យ ប៉ុន្តែមានមួយចំនួននៅតែត្រដរប្រឹងរស់មកដល់សព្វថ្ងៃ។

ខាងក្រោមនេះគឺជារថយន្តអាមេរិកទាំង ១០ម៉ូដែល ដែលមនុស្សភាគច្រើនមិនធ្លាប់ស្គាល់ និងសូម្បីតែឮឈ្មោះ៖

១) Equus BASS770

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

២) Lucra LC470

៣) Drakan Spyder

៤) Rezvani Beast Alpha X Blackbird

៥) Stout Scarab

៦) Falcon F7

៧) Mobility Ventures MV-1

៨) Panoz AIV Roadster

៩) Local Motors Rally Fighter

១០) Rossion Q1

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម