បើមានលុយ ទិញឡាន១០ម៉ូដែលនេះជិះ ច្បាស់មិនសូវឈឺក្បាលច្រើន

ទស្សនាវដ្ដី​​ជំនាញ​ខាង​វាយ​តម្លៃ​ផលិតផល​​របស់​អាមេរិក​ឈ្មោះ​ Consumer Reports តែង​បញ្ចេញ​បញ្ជី​បង្ហាញ​អំពី​រថយន្ត​​ ១០ ម៉ូដែល​មាន​បញ្ហា​តិច​តួច​ជាង​គេ មិន​សូវ​ធ្វើ​ឲ្យ​ម្ចាស់​ឈឺ​ក្បាល។

Consumer Reports បាន​សិក្សា​លើ​បញ្ហា​ចំនួន ១៧ ចំណុច​លើ​រថយន្ត ​រួម​មាន​ចាប់​ពី​បញ្ហា​តូចៗ​ដូច​ជា ​​ហ្វ្រាំង, ការ​ខូច​ខាត​គ្រឿង​បរិក្ខារ​ខាង​ក្នុង ដល់​បញ្ហា​ធំៗ ​​ដូច​ជា ​​ប្រអប់​លេខ និង​ប្រព័ន្ធ​ប៉ុង​របស់​រថយន្ត​ជា​ដើម។ ផ្អែក​តាម​ការ​សិក្សា​ទាំង​នេះ​ គេ​រក​ឃើញ​រថយន្ត​ ១០ ម៉ូដែល​ខាង​ក្រោម​ ​មាន​បញ្ហា​តិច​តួច​ជាង​គេ ៖

១. Lexus GX តម្លៃ ៥៨ ០០០ ដុល្លារ​

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

២. Toyota Prius Cតម្លៃ​ ២០ ០០០ ដុល្លារ​

៣. Toyota Prius Prime តម្លៃ ២៩​ ០០០ ដុល្លារ​

៤. Mazda MX-5 Miata តម្លៃ ២៩ ០០០ ដុល្លារ​

៥. Toyota Corolla តម្លៃ ២០ ០០០ ដុល្លារ​

៦. Lexus NX តម្លៃ​ពី ៤៣ ២៨៤ ដុល្លារ ទៅ ៥១ ០០០ ដុល្លារ​

៧. Toyota Prius តម្លៃ ២៧ ០០០ ដុល្លារ​

៨. Honda Fit តម្លៃ ១៩ ០០០ ដុល្លារ​

៩. Kia Sedona តម្លៃ ៣៤ ០០០ ដុល្លារ​

១០. Toyota Highlander តម្លៃ ៥០ ០០០ ដុល្លារ

សូមបញ្ជាក់ថា ​​ខាង​លើ​នេះ​ជា​តម្លៃ​លក់​លើ​ទីផ្សារ​សហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះ៕​

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម