ឡាន Mazda CX-30 ទទួលលទ្ធផល “ល្អឥតខ្ជោះ” ពីការធ្វើតេស្តបុករបស់ Euro NCAP

ទីភ្នាក់ងារ European New Car Assessment Program (Euro NCAP) បានធ្វើតេស្តសុវត្ថិភាពលើរថយន្តថ្មីចំនួន ៤ម៉ូដែល គឺ Mazda CX-30, Mercedes-Benz GLB, Ford Explorer PHEV និង Opel Corsa។

រថយន្ត Mazda CX-30

ក្នុងនោះ រថយន្ត Mazda CX-30 បានឈរលើកំពូលតារាង ផ្នែកការពារអ្នកដំណើរពេញវ័យ (Adult Occupant Protection) ដោយទទួលបានពិន្ទុ៩៩ តែម្តង។ ក្រៅពីនេះ CX-30 ទទួលបានពិន្ទុ ៨៦ ផ្នែកការពារកុមារ, ៨០ ផ្នែកការពារអ្នកថ្មើរជើង និង ៧៧ ផ្នែក Safety Assist។

រថយន្ត Mercedes-Benz GLB

ក្រៅពីនោះ រថយន្ត Mercedes-Benz GLB និង Ford Explorer Hybrid ក៏ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ផ្កាយ៥ ដែរ។ GLB ទទួលបានពិន្ទុ ៩២, ៨៨, ៧៨ និង ៧៤ ខណៈ Explorer Hybrid ទទួលបានពិន្ទុ ៨៧, ៨៦, ៦១ និង ៧៦ លើផ្នែកទាំង៤ ខាងលើ។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
រថយន្ត Ford Explorer Hybrid

ដោយឡែក រថយន្ត Opel Corsa ទទួលបានត្រឹមចំណាត់ថ្នាក់ផ្កាយ៤ ប៉ុណ្ណោះ ជាមួយនឹងពិន្ទុ ៨៤, ៨៦, ៦៦ និង ៦៩៕

រថយន្ត Opel Corsa
ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម