ឡាន Mercedes-Benz G-Class AMG G 63 Brabus ឆ្នាំ ២០២៣ ដឹកមកដល់កម្ពុជាតម្លៃខ្ទង់ ៨០មុឺនដុល្លារ

[ទីផ្សារក្នុងស្រុក] យោងតាមការបង្ហោះពីគេហទំព័រភ្នាក់ងារទិញរថយន្តពីបរទេសដែលមានឈ្មោះថា Auto US Direct Cambodia បានធ្វើការបង្ហាញចេញនៅតម្លៃលម្អិតនៃរថយន្ត Mercedes-Benz G-Class G AMG 63 Brabus 4 Matic ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៣ ជាមួយតម្លៃសរុប ៨១៦ ០៦១ ដុល្លារ សម្រាប់នៅទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជា ។

សម្រាប់តម្លៃ ៨១៦ ០៦១ ដុល្លារ ដែលបានរួមបញ្ចូលនៅដូចជា៖

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
  • តម្លៃឡាន ៥៥៩ ៥០០ ដុល្លារ ($559,500)
  • តម្លៃពន្ធនាំចូល ១៩៥ ២៦៣ ដុល្លារ ($195,263)
  • តម្លៃដឹកជញ្ជូន ៣ ០០០ ដុល្លារ ($3,000)
  • តម្លៃកាត់ឈ្មោះនៅអាមេរិក ៨៩៩ ដុល្លារ ($899)
  • តម្លៃឯកសារនៅខ្មែរ ២ ៤០០ ដុល្លារ ($2,400)
  • តម្លៃសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននៅកម្ពុជា ៥០០ ដុល្លារ ($500)
  • តម្លៃសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននៅអាមេរិច ១៤ ៤៩៩ ដុល្លារ ($14,499)
  • តម្លៃសរុបទាំងអស់ ៨១៦ ០៦១ ដុល្លារ ($816,061)

សម្រាប់រថយន្ត Mercedes-Benz G-Class G AMG 63 Brabus 4 Matic ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៣ ដំណើរការដោយម៉ាស៊ីន V8 ចំណុះ ៤,០ លីត្រ អាចផលិតកម្លាំងបាន ៥៧៧ សេះ ។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត បងប្អូនអាចទាក់ទងក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់តាមគេហទំព័រ Auto US Direct Cambodia ឬតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 068 288 687 ៕

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម