ឡាន Tesla Model Y ទំនងយកឈ្នះឡានភីកអាប់ Ford F-150 លើទីផ្សារសកល

[ទីផ្សារបរទេស] ផ្អែកតាមការប៉ាន់ស្មានចុងក្រោយពី Bloomberg New Energy Finance ហៅកាត់ថា BloombergNEF) បានបង្ហាញថា ក្រុមហ៊ុន Tesla បានដឹកជញ្ជូនរថយន្ត Model Y ប្រមាណ ៥០ម៉ឺនគ្រឿងហើយនៅក្នុងឆ្នាំ២០២២នេះ។

បើផ្អែកតាមលទ្ធផលលក់ឆ្នាំ២០២១ Tesla Model Y អាចស្ថិតនៅក្នុងចំណោមរថយន្តដែលលក់ដាច់ជាងគេប្រចាំឆ្នាំ២០២២។ កាលឆ្នាំមុន Tesla Model 3 ស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ៩ ជាមួយចំនួនលក់ប្រមាណ ៥០ម៉ឺនគ្រឿង នៅតាមពីក្រោយរថយន្ត Ford F-150។

ពាណិជ្ជកម្ម

Bloomberg New Energy Finance ប៉ាន់ស្មានថា Tesla នឹងអាចដឹកជញ្ជូនរថយន្ត Model Y បានប្រមាណ ៧៦ម៉ឺនគ្រឿង នៅត្រឹមចុងឆ្នាំ២០២២នេះ។ ផ្អែកតាមចំនួនលក់សកលរបស់រថយន្ត Ford F-150 រថយន្ត Model Y មានសក្ដានុពលក្នុងការនាំមុខនៅឆ្នាំនេះ។

ទោះបីជា Tesla មិនអាចលក់បានដល់ ៧៦ម៉ឺនគ្រឿង ឬ Ford លក់រថយន្ត F-150 បានច្រើនលើសការរំពឹងក៏នេះគឺជាលទ្ធផលអស្ចារ្យមួយសម្រាប់ Tesla ដែលជាក្រុមហ៊ុនមានផលិតតែរថយន្តអគ្គិសនីសុទ្ធ។ រង់ចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាថាលទ្ធផលលក់ប្រចាំឆ្នាំ២០២២នឹងមានឈ្មោះរថយន្ត Tesla ប៉ុន្មានគ្រឿង៕

Sponsored