ឡាន Toyota Mirai សាងកំណត់ត្រាពិភពលោក ចាក់អ៊ីដ្រូហ្សែនមួយពេញជិះបាន ១០០៣គីឡូម៉ែត្រ

កាលពីថ្មីៗកន្លងទៅនេះ Toyota សាងបានកំណត់ត្រាពិភពលោកថ្មីមួយជាមួយរថយន្ត Mirai ជំនាន់ចុងក្រោយ ដោយក្លាយជារថយន្តអ៊ីដ្រូហ្សែនដែលជិះបានចម្ងាយឆ្ងាយបំផុតសម្រាប់ការចាក់បំពេញមួយលើក។

ការធ្វើដំណើរជាមួយរថយន្ត Mirai បានចាប់ផ្ដើមនៅព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ នៅស្ថានីយចាក់អ៊ីដ្រូហ្សែន HYSTECO ក្នុងប្រទេសបារាំង។ ក្រោយចាក់បំពេញអ៊ីដ្រូហ្សែនចំណុះ ៥,៦គីឡូក្រាមរួច ការធ្វើដំណើរបានចាប់ផ្ដើម។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ជាលទ្ធផលរថយន្ត Mirai អាចជិះបានចម្ងាយរហូតដល់ ១០០៣គីឡូម៉ែត្រ សម្រាប់ការចាក់អ៊ីដ្រូហ្សែនតែមួយលើក ខណៈដែល Toyota បានប៉ាន់ស្មានថារថយន្តនេះអាចជិះបានចម្ងាយរហូតដល់ ៦៧៥គីឡូម៉ែត្រសម្រាប់ការចាក់បំពេញមួយលើក។

 

រយៈចម្ងាយបើកបររបស់រថយន្ត Toyota Mirai ពិតជាអស្ចារ្យមែន ប៉ុន្តែកំណត់ត្រាពិភពលោកសម្រាប់រថយន្តដែលបើកបរបានឆ្ងាយជាងគេពេលចាក់បំពេញថាមពលមួយពេញ (មិនគិតលើប្រភេទថាមពល) គឺកាន់កាប់ដោយរថយន្ត Volkswagen Passat 1.6 TDI ដែលអាចជិះបានដល់ចម្ងាយ ២៥៤៥,៧៨គីឡូម៉ែត្រ សម្រាប់ការចាក់ម៉ាស៊ូតមួយពេញ ដែលបានកត់ត្រាក្នុងឆ្នាំ ២០១១៕

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម