ឡូហ្គោ Kia ថ្មី អាចនឹងចាប់ផ្ដើមប្រើលើរថយន្តម៉ូដែលថ្មីនៅចុងឆ្នាំ

Kia មាន​គម្រោង​ការ​ថា​នឹង​ចាប់​ផ្ដើម​ប្រើ​ប្រាស់​ឡូហ្គោ​ថ្មី​របស់​ខ្លួន ​មុន​ដំណាច់​ឆ្នាំ​នេះ។ នេះ​បើ​តាម​ការ​ចុះ​ផ្សាយ​បស់​ The Korean Car Blog។

ឡូហ្គោ​ថ្មី​នេះ​ធ្លាប់​បាន​បង្ហាញ​រូបរាង​ម្ដង​រួច​មក​ហើយ​នៅ​លើ​រថយន្ត​ Concept Imagine ដែល​ក្រុមហ៊ុន​បាន​បង្ហាញ​ក្នុង​កម្មវិធី Geneva Motor Show កាល​ពី​ឆ្នាំ​មុន។ អំឡុង​ពេល​ការ​ពិភាក្សា​អំពី​ការ​ដាក់​ប្រើ​ប្រាស់​ឡូហ្គោ​ថ្មី លោក Park Han-wood ប្រធាន​ក្រុមហ៊ុន បាន​និយាយ​ថា​ឡូហ្គោ​ថ្មី​នេះ​គឺ​ស្រដៀង​នឹង​ឡូហ្គោ​ដែល​នៅ​លើ​រថយន្ត Concept Imagine ដែរ ប៉ុន្តែ​ខុស​គ្នា​បន្តិច​បន្តួច។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

គេ​នៅ​រង់​ចាំ​មើល​ថា​រថយន្ត Kia ម៉ូដែល​ថ្មី​ណា​នឹង​បាន​ប្រើ​ប្រាស់​ឡូហ្គោ​ Kia ថ្មី​នេះ​មុន​គេ។ មាន​មួយ​ចំនួន​ជឿជាក់​ថា Kia នឹង​បង្ហាញ​ចេញ​រថយន្ត​អគ្គិសនី ដែល​ដូច​រថយន្ត​​អគ្គិសនី​របស់ Volkswagen ម៉ូដែល​ ID.3 ដែរ៕

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម