អាគុយ Hybrid លើឡាន Toyota នឹងប្រសើរជាងមុន ៥០ដង ព្រោះហេតុផលមួយ

Toyota និង Panasonic បានចាប់ដៃក្នុងការវិនិយោគ​រួម​គ្នា​មួយ​ ដើម្បីផលិតអាគុយ​រថយន្តអគ្គិសនី។ ការ​បណ្តាក់​ទុន​រួម​គ្នា​នឹង​ត្រូវ​ធ្វើឡើង​នៅ​ឆ្នាំ​ក្រោយ។

ក្រុមហ៊ុន​ជប៉ុន​ទាំង​ពីរ​ខាង​លើ នឹងផលិត​អាគុយ​ដែល​មាន​សមត្ថភាព​ប្រសើរ​ជាង​មុន ៥០ ដង​នៃ​សមត្ថភាព​អាគុយ​ដែល​កំពុង​ប្រើ​លើ​រថយន្ត Hybrid របស់ខ្លួនបច្ចុប្បន្ន​។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

យ៉ាងណាមិញ Toyota នឹង​មិនមែន​ជា​ក្រុមហ៊ុន​តែ​មួយ​គត់​ឡើយ​ដែល​ប្រើ​អាគុយ​នោះ។ ពួកគេ​នឹង​ផ្គត់ផ្គង់​ទៅ​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ដទៃ​ទៀត ដូចជា Mazda, Daihatsu និង Subaru ​ដែរ។

Toyota និង Panasonic មិន​ត្រឹមតែ​ផលិត​អាគុយ lithium-ion កម្រិត​ខ្ពស់​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​នឹង​​រួមគ្នា​ដើម្បីផលិត​អាគុយ​ជំនាន់​ក្រោយ​ទៀតផង៕

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម