អារ៉ាប់ ជាប្រទេសអ្នកមាន តែឡានលក់ថោកៗ ព្រោះមូលហេតុទាំងនេះ

ប្រទេសអារ៉ាប់ គ្មានរោងចក្រផលិត ឬ ដំឡើងរថយន្តឡើយ ។ ពួកគេពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើរថយន្តនាំចូលពីប្រទេសដទៃ ប៉ុន្តែរថយន្តដែលលក់ក្នុងប្រទេសនេះ ហាក់មានតម្លៃទាប សឹងប្រហែលតម្លៃលក់នៅប្រទេសដើមទៅហើយ ។

យោងតាមប្រភពព័ត៌មានបានបង្ហាញថា រដ្ឋាភិបាលប្រទេសអារ៉ាប់ មិនបានយកពន្ធនាំចូលលើរថយន្ត ឬ យកពន្ធអាករពិសេសឡើយ ប៉ុន្តែបានកំណត់យកពន្ធ ៥% ប៉ុណ្ណោះលើរថយន្តដែលកំពុងដាក់លក់ក្នុងប្រទេស ។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

យ៉ាងណាក៏ដោយ អារ៉ាប់ មានច្បាប់ដ៏តឹងរ៉ឹងលើរថយន្តដែលនាំចូល ។ ទី១ រថយន្តទាំងនោះត្រូវតែនាំចូលពីប្រទេសកំណើតរបស់ក្រុមហ៊ុនរថយន្តនោះ ។ ទី២ មិនអាចកែចង្កូតរថយន្តបានឡើយ ។ ទី៣ តួខ្លួនខាងក្រៅរបស់រថយន្តមិនត្រូវឱ្យមានការខូតខាតឡើយ ។ ទី៤ ត្រូវតែជារថយន្តមូលមិនធ្លាប់ជួបគ្រោះថ្នាក់ ។

Toyota, Nissan និង Mitsubishi ជាក្រុមហ៊ុនមានចំណែកទីផ្សារធំបំផុតនៅអារ៉ាប់ ខណៈរថយន្តអ្នកដំណើរមានលក់លើទីផ្សារប្រទេសអារ៉ាប់ ៨០% និង ២០% ទៀតគឹរថយន្តដឹកទំនិញ ៕

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម