អ្នកទិញឡាន Tesla នៅរដ្ឋមួយនេះ នឹងបានលុយ ១៥០០ដុល្លារមកវិញ

អ្នកទិញរថយន្ត Tesla នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា សហរដ្ឋអាមេរិក អាចទទួលបានរង្វាន់ Clean Fuel Reward ចំនួន ១ ៥០០ ដុល្លារ សម្រាប់ការទិញរថយន្តអគ្គិសនី។

ការលើកទឹកចិត្តនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ ក្រុមប្រឹក្សាធនធានខ្យល់កាលីហ្វ័រញ៉ា (CARB) ក្នុងគោលបំណងដើម្បី ធ្វើឲ្យវាកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់រថយន្តអគ្គិសនី។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

សូមបញ្ជាក់ថា ការបញ្ចុះតម្លៃនេះអនុវត្តចំពោះម៉ូដែល Tesla ទាំង ៤ ដែលកំពុងមានលក់ពេលបច្ចុប្បន្ន ពោលគឺ Model 3, Model S, Model X និង Model Y។

គួររំលឹកឲ្យដឹងដែរថា ការលើកទឹកចិត្តនេះធ្លាប់ត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់ អ្នកទិញរថយន្តនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាម្តងរួចមកហើយ នៅពាក់កណ្តាលខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ និងបានផុតកំណត់ នៅថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០៕

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម