អ្នកបើកបរជិត ១០០នាក់ជិៈតាមការណែនាំផ្លូវកាត់ របស់កម្មវិធីផែនទីហ្គូហ្គល ចុងក្រោយ….(វីដេអូ)

ជានិច្ចជាកាលបច្ចេកវិទ្យាតែងតែមានការវិឌ្ឍន៍ជានិច្ច យ៉ាងណាមិញក៏អាចមានកំហុសឆ្គងផងដែរ។ ឧទាហរណ៍ដូចជាករណីនេះចឹង មានអ្នកបើកបរជិត ១០០នាក់ នៅរដ្ឋកូឡូរាដូ សហរដ្ឋអាមេរិក បានជ្រើសរើសការជិៈផ្លូវការដើម្បីសន្សំពេលវេលា តែជាយថាហេតុបែរជានាំអោយពួកគេជាប់គាំងនៅទីនោះទៅវិញ។ ចង់ជ្រាប់ច្បាស់ទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

តែយ៉ាងណាមិញ កម្មវិធីផែនទីរបស់ហ្គូហ្គលបានជួយសម្រួលដល់អ្នកបើកបរច្រើន។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម