អ្នកស្រលាញ់ការងារផ្នែកយានយន្ត កុំភ្លេចយក CV ទៅដាក់នៅពិពរណ៌ការងារ

សម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់បានឱកាសការងារជាមួយក្រុមហ៊ុនរថយន្ត កុំភ្លេចទៅចូលរួមពិពរណ៌ការងារនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ។ នៅក្នុងពិពរណ៌ការងារនេះ យើងឃើញមានការចូលរួមពីក្រុមហ៊ុនជាច្រើន ពីគ្រប់វិស័យ ដោយឡែកសម្រាប់វិស័យយានយន្តក៏ឃើញមានការចូលរួមពីក្រុមហ៊ុនរថយន្តជប៉ុន ក្រុមហ៊ុនតូយ៉ូតា (ខេមបូឌា) នេះបើយោងតាមការបង្ហោះនៅលើបណ្តាញសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់។

ប្រភព៖ Toyota Cambodia Human Resource Department

ប្រសិនបើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៌ សូមត្រៀមខ្លួន និងរៀបចំប្រវត្តិរូបសង្ខេប (CV) ឲ្យបានល្អ ដើម្បីដាក់ពាក្យធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន តូយ៉ូតា (ខេមបូឌា) ទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃទី ៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ចាប់ពីម៉ោង ៨ព្រឹកតទៅ នៅស្តង់លេខ B.15 និង B.16។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទង : 017 333 521/086 333 198

ពាណិជ្ជកម្ម
Sponsored