ការលក់រថយន្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក​កំពុងជួបវិបត្តិលក់រថយន្តមិនចេញ

[បរទេស] ការលក់រថយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ ២០២៤ មានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង ជាក់ស្តែងចាប់ពីថ្ងៃដំបូងនៃខែកុម្ភៈមក ចំនួនសរុបនៃរថយន្តដែលមិនទាន់បានលក់ចេញនៅក្នុងទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនដល់ទៅ ២,៦១គ្រឿង។ បើ​ធៀប​នឹង​រយៈពេល​ដូច​គ្នា​កាល​ពី​ឆ្នាំ​មុន ចំនួន​នេះ​មាន​ចំនួន ៨៧០ ០០០ គ្រឿង​ច្រើន​ជាង ឬ ៥០% ទៀត។

ក្នុងនោះ សម្រាប់ពេញមួយខែនៃខែមករា ការលក់រថយន្តថ្មីបានធ្លាក់ចុះដល់ ១៥លានគ្រឿង លើអត្រាប្រចាំឆ្នាំដែលបានកែតម្រូវតាមរដូវកាល ( SAAR) ដែលជាកម្រិតទាបបំផុតចាប់តាំងពីខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ តម្លៃចុះបញ្ជីជាមធ្យមនៃរថយន្តថ្មីចាប់ពីខែកុម្ភៈគឺតម្លៃ ៤៧ ១៤២ ដុល្លារ ធ្លាក់ចុះ ១% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ ២០២៣ ។ ខណៈ តម្លៃប្រតិបត្តិការជាមធ្យម (ATP) ក្នុងខែមករាគឺ ៤៧ ៤០១ ដុល្លារ ធ្លាក់ចុះជិត ៤% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុន និងធ្លាក់ចុះជិត ៣% បើធៀបនឹងខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៣ ។

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តក្នុងស្រុកជាច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបានសារពើភ័ណ្ឌខ្ពស់បំផុត ដោយក្រុមហ៊ុន Dodge ស្ថិតនៅកំពូល តាមពីក្រោយដោយ Chrysler, Lincoln និង Ram។ ខណៈ ក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានសារពើភ័ណ្ឌទាបបំផុតគឺក្រុមហ៊ុនផលិតនាំចូលពីអាស៊ីដែលមានដូចជា Toyota និង Honda ជាដើម៕

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម