ក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីថាអាចដំឡើង Ford Ranger Raptor ឲ្យមានកម្លាំងដល់ ៧១៩សេះ

មាន​ការ​អះអាង​ថា​ Ford គឺ​ត្រៀម​បញ្ចេញ​រថយន្ត Ranger Raptor ដែល​ប្រើ​ប្រាស់​ម៉ាស៊ីន​ ៨ ស៊ីឡាំង សម្រាប់​ទីផ្សារ​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី ហើយ​ពេល​នេះ​ក្រុមហ៊ុន​ជំនាញ​កែ​រថយន្ត​របស់​អូស្ត្រាលី​ចាប់​ផ្ដើម​ធ្វើ​ការ​គិត​នូវ​វិធី​កែ​រថយន្ត​ប្រភេទ​នេះ។

ក្រុមហ៊ុន​ជំនាញ​កែ​រថយន្ត Tickford និយាយ​ថា​ខ្លួន​អាច​ដំឡើង​នូវ​គ្រឿង Supercharger របស់​ Roush នៅ​លើ​ Ranger Raptor បាន។ បច្ចុប្បន្ន​នេះ​ក្រុមហ៊ុន​មាន​ផ្ដល់​នូវ​កញ្ចប់​ដំឡើង​នេះ​សម្រាប់​រថយន្ត Ford Mustang GT ជា​មួយ​ម៉ាស៊ីន ៥,០ លីត្រ ៨ ស៊ីឡាំង ដែល​ផលិត​កម្លាំង​បាន​ ៧១៩ សេះ។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

គួរ​ដឹង​ថា​ Tickford លក់​កញ្ចប់​ម៉ាស៊ីន ៧១៩ សេះ សម្រាប់​រថយន្ត Ford Mustang GT ក្នុង​តម្លៃ​ប្រមាណ ១២ ០៩៨ ដុល្លារ ហើយ​តម្លៃ​អាច​នឹង​ដូច​គ្នា​សម្រាប់​រថយន្ត Ranger Raptor៕

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម