គួរឲ្យសោកស្តាយ! Toyota Camry ត្រូវបានបញ្ឈប់ការផលិតនៅទីផ្សារប្រទេសកំណើត

[បរទេស] ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Toyota បានធ្វើការសម្រេចចិត្តបញ្ឈប់ការលក់រថយន្ត Toyota Camry ប្រភេទ sedan ព្រមទាំងបញ្ឈប់ការផលិតរថយន្តនេះនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនផងដែរបន្ទាប់ពេល ៤៤ឆ្នាំ ដោយសារការលក់រថយន្តប្រភេទ sedan នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង ។

គួរឲ្យដឹងថា សម្រាប់រថយន្ត Toyota Camry នៅក្រៅទីផ្សារប្រទេសជប៉ុន ដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ឲ្យរថយន្តនេះ នៅការផាស់ប្តូរថ្មីទាំងស្រុង នឹងនៅបន្តការលក់ ដែលគ្រោងបង្ហាញខ្លួនម្តងទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ ២០២៤ នេះ ។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

Toyota Camry ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនដាក់បញ្ចេញជាលើកដំពូងនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៨០ នឹងត្រូវបានលក់នៅក្នុងទីផ្សារសកលលោកចំនួន ១០០ប្រទេស ដោយលក់បានចំនួន ២១លានគ្រឿងគិតត្រឹមឆ្នាំ ២០២២ ។ លើសពីនេះ ក៏ជារថយន្តលក់ដាច់បំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល ១៥ឆ្នាំជាប់ៗគ្នាគិតក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ ទៀតផង ៕

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម