ឆ្នាំ ២០២០ នេះ Ford នឹងប្រកាសចេញរថយន្តថ្មីចំនួនប្រាំ ក្នុងនោះមាន F-150 Hybrid

នា​ថ្ងៃ​នេះ​ Ford បាន​បង្ហាញ​អំពី​ចំណូល​ប្រចាំ​ត្រីមាស​ទី​ ៤ និង​ចំណូល​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ២០១៩ ទាំង​មូល។ ទាក់​ទង​នឹង​លុយ​កាក់​មិន​សូវ​គួរ​ឲ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​ប៉ុន្មាន ប៉ុន្តែ​គេ​ចាប់​អារម្មណ៍​នឹង​ដំណឹង​អំពី​រថយន្ត​ត្រៀម​ប្រកាស​ចេញ​ទៅ​វិញ។

រថយន្ត F-150 ថ្មី បើកបរសាកល្បង

សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០២០ នេះ ក្រុមហ៊ុន​នឹង​ប្រកាស​ចេញ​រថយន្ត​ថ្មី​ចំនួន​ប្រាំ ក្នុង​ចំណោម​នោះ​ដែល​សំខាន់​ជាង​គេ​គឺ Ford F-150 ថ្មី នឹង​មាន​ប្រើ​ប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​ម៉ាស៊ីន Hybrid-អគ្គិសនី ជា​លើក​ដំបូង។ អ្វី​ដែល​គេ​ចាប់​អារម្មណ៍​ខ្លាំង​មួយ​ទៀត​គឺ​ រថយន្ត​ប្រភេទ Off-Road ខ្នាត​តូច​ថ្មី ដែល​កន្លង​មក​គេ​តែង​ហៅ​វា​ថា “Baby Bronco” ដោយ​រថយន្ត​នេះ​លេច​មុខ​បើកបរ​សាក​ល្បង​ដំបូង​តាំង​ពី​ឆ្នាំ ២០១៨ មក​ម្ល៉េះ។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ម៉ូដែល​ដទៃ​ទៀត​គឺ​មាន​ប្រភេទ​ប្រើ​ប្រាស់​ប្រព័ន្ធ Hybrid នៃ​រថយន្ត Lincoln Corsair និង Ford Escape ផង​ដែរ៕

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម