ជនម៉ាឡេស៊ី ចាប់ផ្ដើមបែកចិត្តពីរថយន្តបរទេស

ចំនួន​លក់​របស់​​ម៉ាក​រថយន្ត​ក្នុង​ស្រុក​របស់​ម៉ាឡេស៊ី​ដូច​ជា​ Perodua និង Proton មាន​ការ​កើន​ឡើង​ក្នុង​ត្រីមាស​ទី ៣ ឆ្នាំ ២០១៩ ខណៈ​ដែល​ចំនួន​លក់​រថយន្ត​ជប៉ុន កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង និង​អាល្លឺម៉ង់​ភាគ​ច្រើន​មាន​ការ​ធ្លាក់​ចុះ។

តួ​លេខ​បាន​មក​ពី​សហគមន៍​យានយន្ត​ម៉ាឡេស៊ី​បាន​បង្ហាញ​ថា​ចំនួន​លក់​រថយន្ត​សរុប​ក្នុង​ត្រីមាស​ទី ៣ មាន​ការ​ថយ​ចុះ ២,៦៣% បើ​ធៀប​នឹង​ឆ្នាំ​ទៅ។ ចំនួន​លក់​នៅ​ឆ្នាំ ២០១៩ មាន ៤៤២ ៩៩១ គ្រឿង ចំណែក​នៅ​ឆ្នាំ ២០១៨ មាន ៤៥៤ ៩៧១ គ្រឿង។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

រយៈពេល ២ ឆ្នាំ​ជាប់​គ្នា​នៅ​ឆ្នាំ ២០១៨ និង ២០១៩ តំណែង​កំពូល​គឺ​បាន​ទៅ​លើ​រថយន្ត​ក្នុង​ស្រុក​ Perodua។ នៅ​ត្រីមាស​ទី ៣ រថយន្ត​ម៉ាក​នេះ​លក់​ចេញ​បាន​ ១៧៨ ៧៥៤ គ្រឿង កើន​ ៦,២៧%។ លេខ​ពីរ​គឺ Proton ម៉ាក​រថយន្ត​ក្នុង​ស្រុក​ដែរ ដែល​លក់​បាន​ ៦៩ ៩២០ គ្រឿង កើន​ឡើង ៤២,០២%។

តួ​លេខ​របស់​ម៉ាក​រថយន្ត​ផ្សេង​ទៀត​គឺ​ឃើញ​ក្រហម​ ដែល​ជា​សញ្ញា​ធ្លាក់​ចុះ។ Honda ធ្លាក់​ចុះ ១៨,៥១% Toyota ធ្លាក់​ចុះ ៩,៥៧% Nissan ធ្លាក់​ចុះ ២៤,៩៣% និង Mazda ធ្លាក់​ចុះ ១៩,០១% ជា​ដើម៕​

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម