តើការធ្វើកូតធីង (Coating) ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ?

ការធ្វើកូតធីងនៅតែជាសំនួរសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់រថយន្ត ដោយសារត្រូវការចំនាយច្រើនគួរសម ហេតុនេះហើយម្នាក់ៗតែងតែគិតថាតើគួរតែធ្វើ ឬមិនធ្វើ។ ជាក់ស្តែងការធ្វើកូតធីងដោយបាញ់ ស្រទាប់គ្រីស្ទាល់សៀលជាច្រើនស្រទាប់ ហើយអប់រថយន្តដោយទូរអប់ស្តង់ដាអាល្លីង់ម៉ង គឺផ្តល់នៅសារប្រយោជន៍ជួយការពារឆ្កូត ស្នាមក្រវ៉ង ស្នាមជាប់ស្អិតដែលពិបាកលាងសម្អាត បន្ថែមភាពភ្លឺរលោង និងរក្សាទឹកថ្នាំអោយនូវល្អផងដែរ។ យ៉ាងណាមិញ សម្រាប់រថយន្តដែលប្រើប្រាស់យូរ ហើយមានភាពស្រអប់គឺគួរតែយកមកកូតធីង ដើម្បីធ្វើអោយសម្រស់របស់រថយន្តដូចទើបនឹងទិញចឹងដែរ ដោយសារតែវាមានស្រទាប់គ្រីស្ទាល់សៀល។ យ៉ាងណាមិញ យើងខ្ញុំសូមណែនាំអ្នកជំនាញ កូតធីងថែទាំពណ៍ថ្នាំរថយន្ត CTS Cambodia ដែលផ្តល់ជូនសេវាកម្មពីអ្នកជំនាញ មានការបណ្តុះបណ្តាលត្រឹមត្រូវពីក្រៅប្រទេស​កូតធីងដោយបាញ់ស្រទាប់គ្រីស្ទាល់សៀលជាច្រើនស្រទាប់ហើយអប់រថយន្តទូរអប់ស្តង់ដារអន្តរជាតិនិងមានការធានានិងថែទាំរហូតដល់១០ឆ្នាំឥតគិតថ្លៃផងដែរ ។ ខាងក្រោមនេះជាគំរូរថយន្តដែលបានធ្វើការកូតធីង។

ជាការលើកទឹកចិត្តផងដែរ សមាជិករបស់ខេមបូអូតូ អាចទទួលាបការបញ្ចុះតម្លៃចាប់ពី​១០% រហូតដល់ ២0%ភ្លាមៗ ផងដែរ ដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែបង្ហាញការផ្សាយមួយនេះ ត្រឹមចុងខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩។ CTS Cambodia មានទីតាំងជិត TK Avenue ក្រោយធានាគារ ABA ឬទាក់ទង ០៩៦ ៣២៣ ៦៣៦៥ ០៨៨ ៨៧៨ ៩១៩៥។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម