ត្រឹមត្រូវអត់? ស្ថាបនិក Tesla អះអាងថា Autopilot ជាមធ្យមកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់បាន ១០ដងធៀបទៅរថយន្តធម្មតា

ក្រុមហ៊ុន Tesla បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្តីពីសុវត្ថិភាពទាក់ទងនឹង Autopilot របស់ខ្លួនសម្រាប់ត្រីមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០២១ ហើយលទ្ធផលបានជំរុញឱ្យ Elon Musk អះអាងថារថយន្ត Tesla ជាមួយបច្ចេកវិទ្យា Autopilot មានឱកាសគ្រោះថ្នាក់តិចជាងរថយន្តធម្មតាជាមធ្យម ១០ ដង។ នៅក្នុងរបាយការណ៍សុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុន Tesla បានបង្ហាញថាខ្លួនបានចុះបញ្ជីគ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់រាល់ ៤,១៩ លានម៉ាយល៍ដែលបើកបរដោយម្ចាស់រថយន្តដែលមាន Autopilot បានចូលរួម។ សម្រាប់អ្នកដែលបើកបរមិនមាន Autopilot ប៉ុន្តែមានមុខងារសុវត្ថិភាពបញ្ជៀសគ្រោះថ្នាក់ (active safety) គឺមានគ្រោះថ្នាក់ចំនួន ១លើក ដែលបានចុះបញ្ជើរគ្រោះថ្នាក់ក្នុងរយៈចម្ងាយ ២,០៥លានម៉ាយល៍។ រីឯអ្នកបើកបររថយន្តរបស់ Tesla មិនថាបច្ចេកវិទ្យា Autopilot ឬមុខងារសុវត្ថិភាព (active safety) គឺមានគ្រោះថ្នាក់ ១លើកដែរតែក្នុងរយៈចម្ងាយ ៩៨៧ ០០០ម៉ៃយល៍។

រូបតំណាង

បើយោងតាមទិន្នន័យរបស់រដ្ឋបាលសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកជាតិអាមេរិច NHTSA បានអោយដឹងថា ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តបានកត់សម្គាល់ថាមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅរៀងរាល់រយៈចម្ងាយ ៤៨៤,០០០ ម៉ាយល៍។ ការបង្ហាញនេះហើយទើបជំរុញអោយស្ថាបនិក Tesla លោក Elon Musk និងបណ្តារសារព័ត៌មានបានធ្វើការប្រកាស និងអះអាងថារថយន្តរបស់ ក្រុមហ៊ុន Tesla ដែលកំពុងដំណើរការបច្ចេកវិទ្យា Autopilot មានគ្រោះថ្នាក់តិចជាងរថយន្តធម្មតាចំនួន ១០ ដង។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី អ្វីដែល Tesla វិភាគមិនត្រឹមត្រូវនោះទេ ដោយសារតែអ្វីដែលអ្នកបើកបរប្រើប្រាស់ចំម្បង Autopilot នោះគឺនៅលើផ្លូវល្បឿនលឿនហាយវ៉េ ប៉ុន្តែទិន្នន័យរបស់ NHTSA គឺមិនបានបែងចែកថាប៉ុន្មានភាគរយជាគ្រោះថ្នាក់លើផ្លូវល្បឿនលឿនហាយវ៉េនោះឡើយ ព្រោះវាជាទិន្នន័យរួមមួយនៃគ្រោះថ្នាក់។ គេហទំព័រ Electrek បានបង្ហាញថាគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតមានច្រើនជាងគេនោះគឺនៅលើផ្លូវក្នុងទីក្រុង និងគ្មានគំនូសបែងចែកផ្សេង ហេតុនេះការប្រៀបធៀបរបស់ Tesla ទៅនឹងទិន្នន័យរបស់ NHTSA គឺមិនត្រឹមត្រូវឡើយ។

បន្ថែមពីលើនេះទៀត បើធៀបទៅនឹងទិន្នន័យដែលបានចុះបញ្ជើរគ្រោះថ្នាក់របស់ Tesla កាលពីត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ គឺអាចជិះបានរហូតដល់ទៅ ៤,៦៨លានម៉ៃយល៍ឯនោះ គឺល្អជាងត្រីមាសទី១ នៃឆ្នាំ២០២១។ ហេតុនេះហើយ Electrek នៅតែបង្ហាញថា ទិន្នន័យនៃការប្រៀបធៀបរបស់ Tesla គឺមិនទាន់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឡើយទេ។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម