ថតបាន Toyota Fortuner ស៊េរីឆ្នាំ ២០២១ ផ្លាស់ប្ដូររូបរាងថ្មី

រថយន្ត Toyota Fortuner ស៊េរី​ថ្មី ត្រូវ​បាន​ប្រទះ​ឃើញ​រត់​សាក​ល្បង​នៅ​ប្រទេស​ថៃ ដែល​វា​អាច​នឹង​ចេញ​លក់​លើ​ទីផ្សារ​ឆ្នាំ ២០២០ ជា​មួយ​មុខ​មាត់​ថ្មី កាន់​តែ​ទាក់ទាញ​ជាង​រូបរាង​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​ដែល​ប្រើ​តាំង​ពី​ឆ្នាំ ២០១៥ មក។

រថយន្ត​ដែល​រត់​សាក​​ល្បង​គឺ​បាន​បិទ​បាំង​រូបរាង​ជិត ប៉ុន្តែ​គេ​ជឿជាក់​ថា​វា​ជា​ Fortuner ជំនាន់​ថ្មី​ស៊េរី​ឆ្នាំ ២០២១ ហើយ​មុខ​មាត់​របស់​វា​អាច​មាន​ការ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ច្រើន​ជា​ពិសេស​នៅ​ផ្ទាំង​ប៉ាណា​ខាង​មុខ, កាង​ខាង​មុខ និង​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ចង្កៀង​មុខ​ក្រោយ​ផង​ដែរ។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

toyota

ចំពោះ​ម៉ាស៊ីន​វិញ​អាច​មិន​មាន​ការ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ឡើយ ដោយ​នឹង​មាន​ជម្រើស​ខុស​គ្នា​ទៅ​តាម​ទីផ្សារ។ តួ​យ៉ាង​វា​អាច​មាន​ជម្រើស​ម៉ាស៊ីន​សាំង ២,៧ លីត្រ និង​ ៤ លីត្រ ជា​មួយ​ជម្រើស​ម៉ាស៊ីន​ម៉ាស៊ូត ២,៤លីត្រ ២,៨លីត្រ និង ៣,០លីត្រ៕​​​

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម