ទឹកប្រាក់រហូតទៅដល់ ៩៩៩ ដុល្លារ និង ទូរស័ព្ទដៃ iPhone 15 ច្រើនគ្រឿងពី ក្រុមហ៊ុន តូយ៉ូតា (ខេមបូឌា) កំពុងរង់ចាំអតិថិជន

បើកទំព័រឆ្នាំថ្មី ២០២៤ ក្រុមហ៊ុន តូយ៉ូតា (ខេមបូឌា) ផ្តល់ជូនប្រ៉មូសិនពិសេសទៅកាន់អតិថិជនយ៉ាងច្រើន​សន្ធឹកសន្ធាប់ ដើម្បីអបអរសាទរឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំសកលផង និង បុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិនផង ។ រាល់ការជាវរថយន្ត 𝐓𝐨𝐲𝐨𝐭𝐚 𝐅𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐞𝐫 និង 𝐓𝐨𝐲𝐨𝐭𝐚 𝐅𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐞𝐫 𝐋𝐞𝐠𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫 លោកអ្នកនឹងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃ 𝐈𝐩𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 𝐌𝐚𝐱 𝟐𝟓𝟔𝐆 មួយគ្រឿងភ្លាមៗ។ មិនមែនមានតែម៉ូឌែលនេះទេ 𝐓𝐨𝐲𝐨𝐭𝐚 𝐕𝐢𝐨𝐬, 𝐓𝐨𝐲𝐨𝐭𝐚 𝐑𝐚𝐢𝐳𝐞, 𝐓𝐨𝐲𝐨𝐭𝐚 𝐑𝐮𝐬𝐡 (𝐀𝐥𝐥 𝐆𝐫𝐚𝐝𝐞) និង 𝐓𝐨𝐲𝐨𝐭𝐚 𝐖𝐢𝐠𝐨 លោកអ្នកក៏នឹងទទួលបាន ទូរស័ព្ទដៃ 𝐈𝐩𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏𝟓 𝐏𝐥𝐮𝐬 𝟏𝟐𝟖𝐆 មួយគ្រឿងភ្លាមដូចគ្នា ។​

បន្ថែមលើសពីការថែមជូន ទូរស័ព្ទដៃ iPhone 15 លោកអ្នកមានសិទ្ធិក្នុងការចាប់អាំងប៉ាវ ដែលអាំងប៉ាវនីមួយៗ មានទឹកប្រាក់ចាប់ពី ៦៦៦ ដុល្លារទៅដល់ ៩៩៩ ដុល្លារ។ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិននេះនឹងចាប់ផ្តើមចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះរហូតដល់បំណាច់ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ ។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត នៃការផ្តល់ ជូនដ៏ពិសេសនេះ លោកអ្នកអាចអញ្ជើញមកកាន់អគារតាំងបង្ហាញរថយន្ត របស់ក្រុមហ៊ុនតូយ៉ូតា​ (ខេមបូឌា) គ្រប់សាខាដែលមានដូចជា៖ ​

ផ្នែកលក់អនឡាញ៖ 𝟎𝟏𝟕 𝟐𝟐𝟐 𝟒𝟓𝟏 / 𝟎𝟏𝟕 𝟑𝟑𝟑 𝟓𝟎𝟑 / 𝟎𝟖𝟔 𝟑𝟑𝟑 𝟓𝟎𝟑 / 𝟎𝟏𝟕 𝟐𝟐𝟐 𝟒𝟎𝟖 / 𝟎𝟏𝟕 𝟐𝟐𝟐 𝟒𝟑𝟗

សាខាទឹកថ្លា៖ 𝟎𝟏𝟕 𝟐𝟐𝟐 𝟕𝟑𝟎

សាខាបឹងកេងកង៖ 𝟎𝟏𝟕 𝟑𝟑𝟑 𝟕𝟑𝟎

សាខាទួលសង្កែ៖​ 𝟎𝟏𝟕 𝟑𝟑𝟑 𝟎𝟏𝟏

សាខាមានជ័យ៖ 𝟎𝟏𝟕 𝟐𝟐𝟐 𝟑𝟖𝟗

សាខាខេត្តសៀមរាប៖​ 𝟎𝟏𝟕 𝟐𝟐𝟐 𝟓𝟓𝟕

សាខាខេត្តបាត់ដំបង៖ 𝟎𝟏𝟕 𝟑𝟑𝟑 𝟐𝟒𝟏

សាខាខេត្តកំពង់ចាម៖ 𝟎𝟏𝟕 𝟐𝟐𝟐 𝟎𝟒𝟗

ផ្នែកលក់ក្រៅ៖ 𝟎𝟏𝟕 𝟐𝟐𝟐 𝟒𝟎𝟕 / 𝟎𝟏𝟕 𝟐𝟐𝟐 𝟑𝟖𝟔 / 𝟎𝟏𝟕 𝟐𝟐𝟐 𝟗𝟑𝟕

ឬ​ក៏ចូលទៅកាន់បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុន​ តូយ៉ូតា (ខេមបូឌា) Telegram  Facebook Youtube Website Instagram

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម