នេះជារថយន្តទាំង ១១ ម៉ូដែល ដែលត្រៀមវៃលុកទីផ្សារសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៣

[បរទេស] ជារៀងរាល់ឆ្នាំឃើញក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តបានធ្វើការដាក់បង្ហាញចេញនៅម៉ូដែលថ្មីៗជាច្រើន ហើយឆ្នាំ ២០២៣ នឹងមិនមានអ្វីប្លែកនោះទេ។ នៅឆ្នាំនេះនឹងឃើញអ្នកចែកចាយជាច្រើននាក់បានវាយលុកនៅរថយន្តថ្មីៗ ហើយមានរឿងជាច្រើនដែលត្រូវបានទាក់ទាញជាមួយនឹងរថយន្តដូចជា Civic Type R ថ្មី Corvette Z06 និង Ferrari Purosangue នៅពេលបានចាប់ផ្តើមដាក់បង្ហាញ។ ខាងក្រោមនេះជារថយន្តទាំង ១១ ដែលត្រៀមវៃលុកទីផ្សារសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៣​៖

 • រថយន្ត Alfa Romeo Tonale ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៣

 • រថយន្ត BMW M2 ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៣

ពាណិជ្ជកម្ម
 • រថយន្ត BMW M4 CSL ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៣

 • រថយន្ត BMW X1 ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៣

 • រថយន្ត BMW XM ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៣

 • រថយន្តស្ព័រ Chevrolet Corvette Z06 ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៣

 • រថយន្ត Chrysler 300C ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៣

 • រថយន្ត Dodge Hornet ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៣

 • រថយន្ត Ferrari Purosangue ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៣

 • រថយន្ត Honda Civic Type R ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៣

 • រថយន្ត Toyota GR Corolla ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៣

 

Sponsored