ភីកអាប់ Toyota Tacoma ឆ្នាំ ២០២៤ ម៉ូដែលខ្ពស់ជាងគេ ដឹកមកដល់កម្ពុជាតម្លៃខ្ទង់ ១០មុឺនដុល្លារជាង

[ក្នុងស្រុក] យោងតាមការបង្ហោះពីគេហទំព័រភ្នាក់ងារទិញរថយន្តពីបរទេសដែលមានឈ្មោះថា Auto US Direct Cambodia បានធ្វើការបង្ហាញចេញនៅតម្លៃលម្អិតនៃភីកអាប់ Toyota Tacoma ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៤ ជាមួយតម្លៃសរុប ១០៤ ៩៩៣ ដុល្លារ សម្រាប់នៅទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជា ។

សម្រាប់តម្លៃ ១០៤ ៩៩៣ ដុល្លារ ដែលបានរួមបញ្ចូលនៅដូចជា៖

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
  • តម្លៃឡាន ៧២ ៦១៤ ដុល្លារ ($72,614)
  • តម្លៃពន្ធនាំចូល ២៣ ១៣០ ដុល្លារ ($23,130)
  • តម្លៃដឹកជញ្ជូន ២ ៤៥០ ដុល្លារ ($2,450)
  • តម្លៃកាត់ឈ្មោះនៅអាមេរិក ៩០០ ដុល្លារ ($900)
  • តម្លៃឯកសារនៅខ្មែរ ៩០០ ដុល្លារ ($900)
  • តម្លៃសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននៅកម្ពុជា ៥០០ ដុល្លារ ($500)
  • តម្លៃសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននៅអាមេរិច ៤ ៥០០ ដុល្លារ ($4,500)
  • តម្លៃសរុបទាំងអស់ ១០៤ ៩៩៣ ដុល្លារ ($10,850)
រូបភាព Auto US Direct Cambodia

សម្រាប់រថយន្ត Toyota Tacoma ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៤ ដែលបានបញ្ជាក់ដូចខាងលើនេះ គឺជាម៉ូដែលខ្ពស់ជាងគេ TRD Pro ។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត បងប្អូនអាចទាក់ទងក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់តាមគេហទំព័រ Auto US Direct Cambodia ឬតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 096 72 88 687  ៕

រូបភាព Auto US Direct Cambodia
រូបភាព Auto US Direct Cambodia
ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម