មេក្រុមហ៊ុនឡានជប៉ុនដ៏ធំមួយថា ឡាន Hybrid ល្អជាងឡានអគ្គិសនី

CEO ក្រុមហ៊ុនរថយន្តជប៉ុន Honda លោក Takahiro Hachigo បានធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយ Autonews ដោយឲ្យដឹងថា ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកនឹងពឹងផ្អែកលើរថយន្ត Hybrid ច្រើន។

លោក Hachigo និយាយថា “ខ្ញុំជឿជាក់ថារថយន្ត Hybrid នឹងដើរតួយ៉ាងសំខាន់បំផុតមួយ”។ ជាមួយគ្នានេះ នៅពេលចោទសួរអំពីរថយន្តអគ្គិសនី CEO រូបនេះបានបន្ថែមថា “តើអតិថិជនពិតជាត្រូវការរថយន្តអគ្គិសនីមែនឬ? ខ្ញុំមិនទាន់សូវច្បាស់ទេ ព្រោះរថយន្តអគ្គិសនីមានបញ្ហាច្រើនណាស់។ ខ្ញុំមិនជឿថានឹងមានតម្រូវការច្រើនឡើយលើរថយន្តអគ្គិសនី”។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

គួរឲ្យដឹងផងដែរថា បច្ចុប្បន្ននេះ Honda មានរថយន្ត Hybrid ចំនួន២ម៉ូដែល ដែលដើរតួសំខាន់បំផុត គឺ Accord Hybrid និង CR-V Hybrid។ ទោះជាយ៉ាងណា ក្រុមហ៊ុន Honda ក៏មានរថយន្តអគ្គិសនីដែរ គឺ Honda e ដែលបានបង្ហាញខ្លួនជាគំរូរថយន្តកាលពីឆ្នាំ២០១៧ ហើយនឹងផលិតលក់នាពេលអនាគត៕

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម