យោងតាមរូបភាព Teaser រថយន្ត Honda HR-V ឆ្នាំ២០២២ គួរតែមានរូបរាងបែបនេះ?

[Teaser]: រូបភាព Teaser របស់រថយន្តស៊េរីថ្មី Honda HR-V ឆ្នាំ២០២២ ត្រូវបានក្រុុមហ៊ុនផ្លូវការ Honda Cambodia បានបង្ហោះនោះ បើតាមការពិនិត្យទៅឃើញថាមានរូបរាងដូចខាងក្រោមនេះ៖

រូបរាងផ្នែកខាងក្រោយ

រូបភាព៖ Honda Cambodia
រូបភាព៖ បរទេស

រូបរាងផ្នែកខាងមុខ

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
រូបភាព៖ Honda Cambodia
រូបភាព៖ បរទេស

ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីយើងនឹងរង់ចាំមើលការបង្ហាញរូបរាងជាផ្លូវការបន្ថែមទៀត។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា សម្រាប់ម៉ូដែលថ្មីនេះត្រូវបានផ្លាស់ប្តូររូបរាងថ្មីសន្លាង និងស្ថិតនៅក្នុងជំនាន់ទី៣។ រីឯតម្លៃ និងលក្ខណៈបច្ចេកទេសលម្អិតមិនទាន់មានព័ត៌មានផ្លូវការនូវឡើយទេ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទង៖ 023 901 858 / 017 899 855

រូបភាព៖ បរទេស

 

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម