រថយន្តប្រភេទ MPV គ្រប់គ្រងកំពូលតារាងដែលលក់ដាច់បំផុតទាំង ១០ នៅឥណ្ឌូនេស៊ី

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

[ទីផ្សារបរទេស] សម្រាប់រថយន្តដែរ​លក់​ដាច់​បំផុត​ទាំង ១០ ក្នុង​ប្រទេស​ឥណ្ឌូណេស៊ី​ក្នុង​ខែ​សីហា មាន​ម៉ូដែល MPV ចំនួន ៧។ ក្នុងនោះ មុខតំណែងលក់កំពូលទាំង ៣ ជារបស់ម៉ូដែល MPV ដែលមានតម្លៃសមរម្យបំផុត។ ខាងក្រោមនេះជារថយន្តដែលលក់ដាច់បំផុតទាំង ១០ ក្នុងខែសីហា នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី៖

១) Toyota Avanza/Veloz៖ រថយន្តនេះលក់បានចំនួន ៧ ០៣០ គ្រឿង។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

២) Mitsubishi Xpander៖ រថយន្តនេះលក់បានចំនួន ៥ ២១២​ គ្រឿង។

៣) Toyota Calya ៖ រថយន្តនេះលក់បានចំនួន ៤ ៨៥៥ គ្រឿង។

៤) Honda Brio ៖ រថយន្តនេះលក់បានចំនួន ៤ ៥៩៦ គ្រឿង។

៥) Daihatsu Sigra ៖ រថយន្តនេះលក់បានចំនួន ៤ ៣៧៤ គ្រឿង។

៦) Hyundai Stargazer ៖ រថយន្តនេះលក់បានចំនួន ៣ ៩៥៥ គ្រឿង។

៧) Toyota Kijang Innova ៖ រថយន្តនេះលក់បានចំនួន ៣ ៩៤៩ គ្រឿង។

៨) Toyota Raize ៖ រថយន្តនេះលក់បានចំនួន ៣ ៥៨៤ គ្រឿង។

៩) Honda HR-V ​៖ រថយន្តនេះលក់បានចំនួន ៣ ៤៣៥ គ្រឿង។

១០) Toyota Rush ៖ រថយន្តនេះលក់បានចំនួន ២ ៩២៩ គ្រឿង៕

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម