វីដេអូបង្ហាញច្បាស់ៗរាងទាំងក្នុង និងក្រៅរថយន្ត SUV អគ្គិសនីរបស់ Ford

Ford Mustang Mach-E កំពុង​ជា​រថយន្ត​ដែល​ទទួល​បាន​ការ​ចាប់អារម្មណ៍​ខ្លាំង ដោយ​សារ​វា​ជា​រថយន្ត​អគ្គិសនី​ដំបូង​របស់​ Ford មាន​រចនាបថ​ទាន់​សម័យ និង​មាន​តម្លៃ​ធូរ​ថ្លៃ​បើ​ធៀប​នឹង​រថយន្ត​អគ្គិសនី​ SUV របស់ Tesla។

​ត​ទៅ​នេះ​គឺ​ជា​វីដេអូ​បង្ហាញ​ឲ្យ​ឃើញ​ច្បាស់​អំពី​រូបរាង​ខាង​ក្រៅ និង​រចនាបថ​ផ្នែក​ខាង​ក្នុង​របស់​រថយន្ត Mustang Mach-E ៖

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម