ឡានភីកអាប់ Ford Ranger និង Toyota Hilux លក់ដាច់ខ្លាំងបំផុតនៅអូស្ត្រាលី ក្នុងឆ្នាំ២០១៩

Toyota HiLux Rugged X

ចំនួនលក់នៃរថយន្តភីកអាប់នៅតែខ្លាំងក្លា នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី ដោយ Toyota HiLux ជាប់ឈ្មោះជារថយន្តលក់ដាច់បំផុត ៤ឆ្នាំជាប់គ្នា សរុបស្មើនឹង ៤៧ ៦៤៩គ្រឿង នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៩ តាមពីក្រោយដោយ Ford Ranger សរុបចំនយន ៤០ ៩៦០គ្រឿង។

ដោយឡែក រថយន្ត Ford Ranger ប្រភេទប៉ុងពីរ 4×4 លក់ដាច់សរុប ៣៧ ០០៤គ្រឿង នាំមុខ Toyota Hilux ប្រភេទប៉ុងពីរ 4×4 ដែលលក់បានត្រឹម ៣៦ ៣២៥គ្រឿងប៉ុណ្ណោះ។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី Ranger បានតំណាងឲ្យចំនួនលក់សរុប ៦៤% របស់ Ford ខណៈ Hilux ត្រឹម ២៣% ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ Toyota។ ថ្វីបើ Toyota Hilux ឈរនៅលើកំពូងតារាងលេខ១ ក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបចំនួនលក់សរុបកាលពីឆ្នាំមុន (៥១ ៧០៥គ្រឿង) គឺធ្លាក់ចុះបន្តិច៕

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម