ឡានស្ព័រ ដែលអ្នកមិនដែលលឺឈ្មោះសូម្បីម្តង…

តោះ! សាកមើលឈ្មោះរថយន្តនៅខាងក្រោមនេះមើល ថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ បានប៉ុន្មានម៉ាក់?

១. Lotec Sirius រថយន្តនេះ មានវត្តមានតាំងពីឆ្នាំ ២០០៤ មកម្លេះ ផលិតដោយក្រុមហ៊ុនអាឡឺម៉ង Lotec ដែលជាប្រភេទរថយន្តលក្ខណៈប្រណាំង។ បំពាក់ជាមួយម៉ាស៊ីន ៦.០លីត្រ V12 ដែលមានកំលាំង ១,២០០ សេស អាចមានសន្ទុះល្បឿន ១០០​គ.ម /ម៉ោង ត្រឹមតែរយះពេល ៣,៨វិនាទីប៉ុណ្ណោះ។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

២. Ascari KZ1 ផលិតដោយរោងចក្ររបស់ចក្រភពអង់គ្លេស ដែលបានដាក់ឈ្មោះបន្ទាប់ការប្រណាំងរបស់ជនជាតិអុីតាលី និងបង្កើតដោយជនជាតិហូឡង់។ រថយន្តនេះអាចមានសន្ទុះល្បឿន ១០០​គ.ម /ម៉ោង ត្រឹមតែរយះពេល ៣,៧វិនាទីប៉ុណ្ណោះ។

៣. Gumpert Apollo ជារថយន្តរបស់អាឡឺម៉ងដែលដឹកនាំដោយអតីតនាយកក្រុមហ៊ុន Audi Spot លោក Roland Gumpert ជនជាតិហូឡង់។ រថយន្តប្រើប្រាស់ម៉ាសុីន របស់រថយន្ត Audi V8 ៤,០លីត្រ twin-turbo។

៤. Noble M600 ពាក្យ Noble គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតតូចមួយមកពីចក្រភពអង់គ្លេសដែលមានតាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៩។ រថយន្តនេះអាចមានសន្ទុះល្បឿន ១០០​គ.ម /ម៉ោង ត្រឹមតែរយះពេល ២,៩វិនាទីប៉ុណ្ណោះ។

៥. Vector W8 Twin-Turbo រថយន្តនេះផលិតតែ ២២ គ្រឿង W8 Twin-Turbos នៅចន្លោះឆ្នាំ ១៩៨៩ និង ១៩៩៣។

៦. Zenvo TS1-GT ជារថយន្តរបស់ ដាណឺម៉ាក រោងចក្រ និងផលិតដោយ Troels Vollertsen។ ផ្លាកសញ្ញា Zenvo បានក្លាយជានិមិត្តសញ្ញាដំបូងគេរបស់ខ្លួននៅលើពិភពឡានស្ព័រ ក្នុងឆ្នាំ ២០០៨ ។

៧. Arash AF8

៨. Vencer Sarthe

៩. Mega Track

១០. SSC Ultimate Aero

១១. 9ff GT9

 

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម