ឡានអគ្គិសនីលក់ដាច់ជាងគេទាំង១០នៅអាមេរិក មាន ៤ម៉ូដែលជា Tesla

រថយន្តអគ្គិសនីរបស់ Tesla នៅមិនទាន់មានគូប្រកួតប្រជែងនៅឡើយទេនៅលើទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិក ដោយក្នុងចំណោមរថយន្តអគ្គិសនីលក់ដាច់ទាំង១០នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងត្រីមាសដំបូងនៃឆ្នាំ២០២១នេះ មានចំនួនបួនម៉ូដែលគឺជារថយន្ត Tesla។

ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីបង្ហាញអំពីរថយន្តអគ្គិសនីលក់ដាច់ជាងគេនៅអាមេរិក ក្នុងអំឡុងពេល ៣ខែដំបូង ៖

១០. Hyundai Kona Electric ៖ ១ ៥៥៦គ្រឿង

ពាណិជ្ជកម្ម

៩. Porsche Taycan ៖ ២០០៨គ្រឿង

៨. Nissan Leaf ៖ ២៩២៥គ្រឿង

៧. Tesla Model S ៖ ៤១៥៥គ្រឿង

៦. Audi e-tron និង e-tron Sportback ៖ ៤៣២៤គ្រឿង

៥. Tesla Model X ៖ ៥១០៦គ្រឿង

៤. Ford Mustang Mach-E ៖ ៦៦១៤គ្រឿង

៣. Chevrolet Bolt ៖ ៩០២៥គ្រឿង

២. Tesla Model 3 ៖ ២៣ ១១០គ្រឿង

១. Tesla Model Y ៖ ៣៣ ៦២៩គ្រឿង 

Sponsored