Toyota នឹងបន្ថែមជីវិតរថយន្តរបស់ខ្លួននៅចក្រភពអង់គ្លេស ដោយផលិតឡើងវិញដល់ទៅ ៣ដង

[ទីផ្សារបរទេស] Toyota GB ចង់​បន្ថែម​អាយុកាល​នៃ​រថយន្តរបស់​ខ្លួន​ដោយ​ការ​ផលិត​ឡើង​វិញ​បន្ទាប់​ពី​វដ្ត​នៃ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ធម្មតា។ Program នេះនឹងត្រូវបានអនុវត្តជាផ្នែករបស់ក្រុមហ៊ុន Kinto mobility arm។ ថ្លែងទៅកាន់គេហទំព័រ Autocar លោក Agustín Martín ប្រធាន និងជានាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Toyota GB បាននិយាយថា ក្រុមហ៊ុនត្រូវតែពង្រីករបៀបដែលយើងមើលទៅកាន់ជីវិតសម្រាប់រថយន្ត និងអតិថិជន ។

Toyota បានកំណត់សម្គាល់ថា រថយន្តរបស់ខ្លួនជាធម្មតាត្រូវបានប្រើប្រាស់ សម្រាប់ ៣វដ្ត ដោយ ២ ទៅ ៣ឆ្នាំ ដែលស្មើនឹងរយៈពេលជាមធ្យមនៃកិច្ចសន្យាជួលនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេស។ ដំណើរការផលិតឡើងវិញដែលបានស្នើឡើង ដែលនឹងត្រូវបានអនុវត្តតាមរយៈ Kinto sub-band នឹងឃើញរថយន្តត្រឡប់ទៅរោងចក្រ Burnaston បន្ទាប់ពីវដ្តជីវិតដំបូងរបស់ពួកគេត្រូវបានកែលម្អយ៉ាងទូលំទូលាយ។

ពាណិជ្ជកម្ម

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីអ្វីដែលបង្កើតបានជាដំណើរការផលិតឡើងវិញគឺនៅមានតិចតួច ប៉ុន្តែសន្មតថា គ្រោងការណ៍នេះនឹងជំនួសដោយតម្លើងគ្រឿងបន្ថែម ក៏ដូចជាជួសជុលការខូចខាតណាមួយផងដែរ។ ទោះបីជារថយន្តអគ្គិសនី មិនត្រូវបានជ្រើសរើសចេញក៏ដោយ ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរទៅរថយន្តអគ្គិសនីនៅលើទស្សនវិស័យ ស្លាកដែលផលិតឡើងវិញរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអាចជួយពង្រឹងទំនុកចិត្តសម្រាប់អតិថិជនទិញរថយន្តមួយទឹក។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ គេបានគត់សម្គាល់ថាផលិតកម្មរថយន្តអគ្គិសនីដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុន Toyota គឺម៉ូដែល bZ4X ព្រមទាំងមានមុខងារអាគុយដែលនឹងរក្សារហូតដល់ ៩០% នៃសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីប្រើអស់រយៈពេល ១០ឆ្នាំ។

កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការផលិតឡើងវិញខុសពីផែនការដែលក្រុមហ៊ុន Volvo បានអនុវត្តកាលពីឆ្នាំមុន ដោយជួយសន្សំសំចៃក្រុមហ៊ុនបាន ៣,០០០ តោននៃការបំភាយឧស្ម័ន CO2 ដោយការផលិតឡើងវិញនៅចំនួន ៤០,០០០ ផ្នែក។ ជំនួសឱ្យការផ្តោតលើការផលិតឡើងវិញនៅធាតុផ្សំនីមួយៗ និងការផលិតអាគុយឡើងវិញ ក្រុមហ៊ុន Toyota គ្រោងនឹងពង្រីកការប្រើប្រាស់រថយន្តរបស់ខ្លួន ក៏ដូចជាពេលវេលាទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនយ៉ាងហោចណាស់ ១០ ឆ្នាំ។

ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តរបស់ប្រទេសជប៉ុន បានរៀបចំដើម្បីកែលម្អរថយន្តពីរដង ដោយផ្តល់ឱ្យរថយន្តនៅវដ្តជីវិតចំនួនបី។ បន្ទាប់​ពី​វដ្ត​ទី​បី ដែល​នឹង​ប្រើ​បាន​ប្រហែល ១០ឆ្នាំ ក្រុមហ៊ុន​នឹង​កែច្នៃ​រថយន្ត​នោះ​ឡើង​វិញ។ Toyota មិន​បាន​បញ្ជាក់​លម្អិត​បន្ថែម​ទៀត​អំពី​ព័ត៌មាន​លម្អិត​នៃ​ដំណើរ​ការបញ្ចប់ជីវិតរបស់រថយន្តនោះទេ ប៉ុន្តែ​ការ​សង្កត់ធ្ងន់​នឹង​ផ្តោត​លើ​និរន្តរភាព និង​ការ​កាត់​បន្ថយ​ផល​ប៉ះពាល់​បរិស្ថាន៕

Sponsored