ប្តូរពោងសុវត្ថិភាពឥតគិតថ្លៃ ១០០% និងការត្រួតពិនិត្យរថយន្តដោយឥតគិតថ្លៃទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា

ឧស្សាហកម្មផលិតរថយន្តធំៗ ទាំងអស់នៅលើពិភពលោក បានធ្វើការតាមដាន និង ត្រួតពិនិត្យយ៉ាងខ្លាំងអំពីប្រព័ន្ធសុត្ថិភាពនេះ ជាពិសេសគ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្ណាលមកពី ពោងសុវតិ្ថភាព។ ការមិនដំណើរការរបស់ពោងសុវត្ថិភាព ឬមានបញ្ហាផ្ទុះដោយខ្លួនឯងអាចបណ្តាលអោយមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិត។ ដូច្នេះ ក្រុមហ៊ុន HONDA បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយធ្វើការផ្លាស់ប្តូរពោងសុវត្ថិភាពជូនអតិថិជនរបស់ខ្លួនដោយមិនគិតថ្លៃ។

នៅប្រទេសកម្ពុជា កំពុងមានការប្រើប្រាស់រថយន្ត HONDA ចាស់ៗច្រើនដែលចរាចរណ៏លើដងផ្លូវ តែអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ប្រាកដជាមិនដែលដឹងពីបញ្ហាពោងសុវត្ថិភាពនៅក្នុងរថយន្តទាំងនោះទេ ថាវា​មិនដំណើរការប្រកដី ឬ ប្រសិទ្ធភាពវានៅដល់កម្រិតណានោះទេ។

ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ ហុងដា គឺជាក្រុមហ៊ុនធំតែមួយគត់ដែលនាំចូលនិងចែកចាយរថយន្តម៉ាក HONDA ទាំងផលិតផលរថយន្តថ្មី និងសេវាកម្មជួសជុល ផ្ទាល់ពីប្រទេសជប៉ុន កំពុងធ្វើការអំពាវនាវអោយអតិថិជន ដែលប្រើប្រាស់រថយន្ត HONDA ចាស់ៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មកមជ្ឍមណ្ឌលជួសជុលថែទាំរថយន្ត HONDA ដោយផ្តល់ជូនដូចជា៖

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
  • ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរពោងសុវត្ថិភាពដោយឥតគិតថ្លៃ
  • ការត្រួតពិនិត្យរថយន្តឥតគិតថ្លៃ

ហើយរថយន្ត HONDA ដែលត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្តូរមានដូចជា HONDA CR-V, HONDA CITY, HONDA CIVIC, HONDA PILOT, និង HONDA ACCORD ដែលមានឆ្នាំផលិតចាប់ពី ឆ្នាំ ២០០២ ដល់ ឆ្នាំ ២០១៣  ឬ ក៏អាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យអំពីលេខកូដ រថយន្តថាត្រូវផ្លាស់ប្តូរពោងសុវត្ថិភាព ឬអត់ ៖ www.myhondaairbag.com កម្មវិធីនេះ ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃផ្សាយជូនដំណឹងនេះរហូតដល់អស់ពីស្តុក។

អាស្រ័យហេតុនេះសូមបងប្អូន ដែលប្រើប្រាស់នូវ ប្រភេទរថយន្តដែលបានជម្រាបជូនខាងលើ សូមអញ្ជើញមក យានដ្ឋានជួសជុលរបស់ ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ ហុងដា ដែលមានទីតាំងទល់មុខអាកាសយានដ្ឋាន អន្តរជាតិភ្នំពេញ។

  • សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ៖ 017 888 564 / 017 888 526 ។
ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម