មកមើលគំនូសគូសព្រាងនៃរថយន្ត ឡង់គ្រីស័រ ២០២២ ទំរាំចេញជារូបរាងផ្លូវការ

បន្ទាប់ពីបានបញ្ចេញនៅរថយន្តឡង់គ្រីស័រជំនាន់ទី ៧០ឆ្នាំរបស់ខ្លួន រួមជាមួយម៉ូដែលពិសេស អបអរខួប ៧០ឆ្នាំហើយនោះ ឥឡូវ ក្រុមហ៊ុនបានចែករំលែកនៅរូបភាពព្រាងរបស់រថយន្តនេះ មុនសម្រេចបានជាលទ្ធផលដោយក្នុងនោះរួមមានរូបរាងផ្នែខាងក្រៅ ផ្នែកខាងក្នុង និងការរចនាពណ៌ផងដែរ។ សូមទស្សនារូបភាពទាំង ៣ប្រភេទនោះដូចខាងក្រោមនេះ (សូមចុចលើរូបនីមួយៗ ប្រសិនបើពង្រីករូបភាពអោយកាន់តែច្បាស់)។

  • រូបរាងផ្នែខាងក្រៅ
  • ផ្នែកខាងក្នុង
  • ការរចនាពណ៌

 

Sponsored