វីដេអូបង្ហាញការបង្កើតកំណត់ត្រាជាន់ពី ០ ដល់ ៤០០ គ.ម/ម៉ និងចុះមក ០ វិញ

កាល​ពី​ថ្មីៗ​នេះ Koenigsegg អាច​បំបែក​កំណត់​ត្រា​ចាស់​របស់​ខ្លួន ​សម្រាប់​ការ​បើកបរ​ពី ០ ដល់ ៤០០ គ.ម/ម៉ និង​ចុះ​មក​ ០ វិញ (០-៤០០-០)។ រថយន្ត​ Regera Hybrid អាច​បំបែក​កំណត់​ត្រា​របស់ Agera RS ដែល​ប្រើ​ពេល​តែ ៣១,៤៩ វិនាទី។

នៅ​ពេល​ក្រុមហ៊ុន​រថយន្ត​ស៊ុយអែត​នេះ​ប្រកាស​អំពី​កំណត់​ត្រា​នេះ ក្រុមហ៊ុន​បាន​ត្រឹម​បញ្ចេញ​វីដេអូ​នៃ​រថយន្ត​នេះ​រត់​តាម​ផ្លូវ​ប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តែ​មិន​បាន​បង្ហាញ​អំពី​សកម្មភាព​ជាក់​ស្ដែង​នោះ​ឡើយ។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

 

យ៉ាងណា​ដែរ​នៅ​ពេល​នេះ Koenigsegg បាន​​បញ្ចេញ​វីដេអូ​​ទី​ពីរ ដែល​បង្ហាញ​អំពី​ការ​បំបែក​កំណត់​ត្រា​ដ៏​អស្ចារ្យ​នេះ។ ទស្សនា​វីដេអូ​ខាង​ក្រោម ៖

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម