ឡានមួយទឹកស៊េរីខ្ពស់ លក់ធូរថ្លៃហើយមានធានាទៀត!

ភ្នំពេញ៖ នៅលើទំព័រផ្លូវការរថយន្តមួយទឹក ​មានធានារបស់ក្រុមហ៊ុនតូយ៉ូតាផ្លូវការ ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា បានប្រកាសនូវការផ្តល់ជូនតម្លៃពិសេស សម្រាប់ចុងឆ្នាំដល់អតិថិជនទាំងអស់ ដែលមានម៉ូដែលតូយ៉ូតាជាច្រើនជម្រើសដូចខាងក្រោម៖


? Fortuner សេរ៊ី ២០១៦ ដល់​ ២០១៩ តម្លៃ​ចាប់ពី​ ៤៩០០០ដុល្លារ​ឡើង​ទៅ​
? Hilux Revo សេរី ២០១៦ ដល់​ ២០១៨ តម្លៃ​ចាប់ពី​ ៣៩០០០ដុល្លារ​ឡើង​ទៅ​
? Hilux Rally សេរី​ ២០១៩ និង​ ២០២០​ តម្លៃ​ចាប់ពី​ ៤៨០០០ដុល្លារ​ឡើង​ទៅ​
? Avanza សេរី​ ២០១៤ និង​ ២០១៨ តម្លៃ​ចាប់ពី​ ១៨០០០ដុល្លារ​ឡើង​ទៅ​
? Hiace សេរី​ ២៩០១៧ តម្លៃ​ចាប់ពី​ ៤៣៥០០ដុល្លារ​
? Corolla សេរី​ ២០១៦ ២៦៥០០ដុល្លារ​
? Vios សេរី​ ២០១៨ ២៥៥០០ដុល្លារ​

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

លើសពីនេះក្រុមហ៊ុនក៏មានផ្តល់ជូនសេវាកម្ម ទិញចូល | លក់ចេញ | ប្តូរសេរី | | បង់រំលស់

អតិថិជនអាចទស្សនារថយន្តដោយផ្ទាល់នៅក្រុមហ៊ុនតូយ៉ូតា ដែលស្ថិតនៅលើ មហាវិថីសធារណរដ្ឋឆែក​ក្បែរក្រសួងទេសចរណ៌ ឬទាក់ទងលេខទូរស័ព្ទផ្នែកលក់៖ ០១៧ ៣៣៣ ១៧៧ ឬ ផ្នែកបង់រំលស់​ ៖​ ០៨៩ ៧៧៧ ៦៥០ ឬផ្នែក​ទិញចូល​ ៖​ ០១៧ ២២២ ៨៧៥។

 

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម