ឡានអគ្គិសនីដំបូងបង្អស់របស់ Aston Martin នឹងបង្ហាញខ្លួន នៅឆ្នាំ២០២៦

ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តជាច្រើន កំពុងតែងាកមកផលិតរថយន្តអគ្គិសនីវិញ ដោយក្នុងនោះរួមមានទាំងម៉ាកប្រណីតៗ ដូចជា Bentley និង Bugatti ផងដែរ។

Aston Martin DB11

ឥឡូវនេះ ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអង់គ្លេស Aston Martin ក៏នឹងចូលរួមជាមួយគេដែរ ដោយរថយន្តអគ្គិសនីដំបូងបង្អស់របស់វា នឹងបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ២០២៦ ខាងមុខ។

CEO ក្រុមហ៊ុន Aston Martin លោក Tobias Moers បានប្រាប់ទៅកាន់គេហទំព័ររថយន្ត MotorTrend ឲ្យដឹងថា រថយន្តអគ្គិសនីរបស់ខ្លួននឹងត្រូវរង់ចាំរហូតដល់ម៉ាក Aston Martin ត្រៀមខ្លួនរួចស្រេចក្នុងការបញ្ចេញរថយន្តស្ព័រជំនាន់ថ្មីរបស់ខ្លួន។

ពាណិជ្ជកម្ម
Aston Martin DBX

ថ្វីបើម៉ូដែល DBX គឺជារថយន្តដែលលក់ដាច់បំផុតរបស់ Aston Martin ក៏ដោយ ប៉ុន្តែវាទំនងជា មិនក្លាយជារថយន្តអគ្គិសនីដំបូងបង្អស់ក្រុមហ៊ុននេះឡើយ។ ផ្ទុយទៅវិញ គេរំពឹងថាម៉ូដែល DB11 នឹងទទួលរ៉ាប់រងនូវភារកិច្ចនេះ៕

Sponsored