មកស្គាល់ក្រុមឡាន ដែលមានសមាជិកច្រើនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជា

និយាយដល់សហគមន៌យានយន្ត ឬក្រុមឡាននៅកម្ពុជា បងប្អូនយើងភាគច្រើនដែលប្រើប្រាស់រថយន្ត ប្រាកដជាបានស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ ហើយក៏អាចមានបងប្អូនយើងភាគច្រើន ក៏កំពុងតែជាសមាជិកស្រាប់ក្នុងក្រុមផងដែរ នោះគឺក្រុម “ និយាយពីឡាន/Talking About Car (TAC)។ បច្ចុប្បន្នក្រុមនេះ មានសមាជិករហូតដល់ជាង ៧មឺុននាក់ ហើយអាចនិយាយបានថាជាក្រុមរថយន្ត ដែលមានសមាជិកច្រើនជាងគេបំផុត និងមានបណ្តាអ្នកគាំទ្រច្រើនបំផុតនៅកម្ពុជា។

ក្រុមនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ដែលមាន

ពាណិជ្ជកម្ម
  • លោក រ៉ុងសុង សូដាលាភ ជាស្ថាបនិក និងជាប្រធានក្រុម
លោក រ៉ុងសុង សូដាលាភ
  • លោក ពៅ សំអុល ជាសហស្ថាបនិក និងជាអនុប្រធានក្រុម
លោក ពៅ សំអុល
  • លោក ហួរ ឆៃហ៊ី ជាសហស្ថាបនិក និងជាអនុប្រធានក្រុម
លោក ហួរ ឆៃហ៊ី
  • លោក មុនី សំអុល ជាអ្នកសម្របសម្រួល និងជាអនុប្រធានក្រុម
លោក មុនី សំអុល

បកមកកាន់គោលបំណងនៃការបង្កើតក្រុម “និយាយពីឡាន /Talking About Car (TAC) គឺត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងចែករំលែកពត៌មាន គន្លឹះក្នុងការថែទាំ ការប្រើប្រាស់ទូទៅរបស់រថយន្ត និងជួយជាការសម្រេចចិត្ត ដ៏ប្រសើរក្នុងការទិញរថយន្ដអោយត្រូវតាមតម្រូវការ។

សម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានចូលជាសមាជិកក្រុម អាចចុចចូលដំណរភ្ជាប់នេះបាន https://bit.ly/3mDMqmz ហើយរាល់ការចូលរួមជាសមាជិកទាំងអស់គឺមិនមានការបង់ប្រាក់ ឬបង្ខិតបង្ខំឡើយ ប៉ុន្តែសមាជិកទាំងអស់នឹងទទួលបានគុណប្រយោជន៌ជាច្រើន ដែលនឹកស្មានមិនដល់។ នៅក្នុងនោះផងដែរ សមាជិកទាំងអស់ក៏នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស ពីដៃគូរសហការណ៌របស់ TAC ដែលមានទីតាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញ និងតាមបណ្តាខេត្តជាច្រើនកន្លែងផងដែរ៕

Sponsored